Prorektorkandidat med tresko


Kjemiprofessoren fra Bergen sitter smilende og lett tilbakelent i sin gamle blå kontorstol. Flanellsskjorten, skinnvesten, dongeribuksen og treskoene gir visse cowboy-assosiasjoner. Denne 48-åringen er Lucy Smiths nye partner i rektorvalget. Kjemien skal være i orden.

- Jeg setter pris på en lett atmosfære, og har det som regel morsomt, sier Knut Fægri. (Foto: Eva C. Mortensen)

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

- Det vil være en utfordring å delta i ledelsen av landets desidert største kunnskapsbedrift, sier prorektor-kandidat Knut Fægri. Han er spesielt opptatt å kjempe for forskningens kår, og er helt på linje med den politikken Lucy Smith og Arild Underdal har ført.

- Smith har gjort en glimrende jobb som rektor, så det blir vanskelig for andre kandidater å vippe henne av pinnen. Jeg ser frem til å samarbeide med henne. Vi er på bølgelengde og vil arbeide godt i team, sier Fægri.

- Hvilke universitetspolitiske saker ser du som viktigst?

- Vi må få gjennomført målene i strategisk plan. Det er også viktig å få gjennomslag for den frie forskningen. Dessuten må vi ta vårt ansvar for grunnforskningen på alvor. Under det store undervisningspresset vi er utsatt for, er det viktig å gi plass til forskningen. Derfor må vi se på presset på undervisningspersonalet og skjerme den frie forskningen. Kvalitetskravet er viktig, sier Fægri.

I fem år har han vært bestyrer på Kjemisk institutt.

- Jeg har forsøkt å skjerme forskerne mine mest mulig fra administrasjon og annet som spiser av forskningstiden.

- Hvor viktig er EUs 4. rammeprogram?

- Programmet er bra i den grad man kan nyttiggjøre seg det. Det kreves mye for å delta i et slikt samarbeid, og det er en sjanse for at vi allerede er for sent ute på enkelte områder. Det er også viktig å stimulere til og koordinere samarbeidsprosjekter mellom enkeltforskere i utlandet. De utgjør hoveddelen av vårt internasjonale samarbeid.

FORSKNING På NETTET

Fægri liker å samarbeide med andre om felles problemstillinger - noe han gjør både som bestyrer ved eget institutt og i forskningssamarbeid med utenlandske kolleger. Via Internet flyr manuskripter i ekspressfart mellom forskerkollegers dataskjermer i USA eller Danmark. Selv har han hatt forskeropphold ved University of Virginia og NASA Ames Research Center, California.

TRIVES GODT

Fægri trives godt ved Universitetet i Oslo, hvor han startet som universitetslektor i august 1978. Professor ble han ti år senere. Fagområdet er kvantekjemi, basert på tunge beregninger. Han er leder for Forskningsrådets programstyre for tungregneprogrammet.

- Jeg setter pris på en lett atmosfære, og har det som regel morsomt. Skal det <<gå rundt>> i hverdagen, må man ha latter og smil, sier han.

- Hvilken ledelsesfilosofi har du?

- Det er viktig å ha en god kommunikasjon med medarbeiderne og å være lydhør. Folk skal ha mulighet til å komme med meninger og innspill, derfor har jeg forsøkt å ha grundige høringer under utarbeidelse av forskjellige planer.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere