Opplæringstilbud


Opplæringskomiteens kurstilbud 1995

Av Inger Røkkum, opplæringsleder

 

Vil du gå på kurs i presentasjonsteknikk, forberedelse til pensjonisttilværelsen, prosessorientert skriving, stressmestring, møteteknikk eller prosjektarbeid? Kurstilbudene er mange.

Opplæringskomiteens kurskatalog for 1995 er nå sendt ut til alle ansatte ved Universitetet i Oslo. Kurstilbudet er hovedsakelig utviklet på bakgrunn av de opplæringsbehov som er kommet fram i opplæringsplanene, og det er forsøkt å gi et bredest mulig opplæringstilbud til alle kategorier ansatte. Alle kurs er åpne, og det er ingen kursavgift. I katalogen gis en samlet oversikt over de fastlagte kurstilbud. I tillegg tilbyr vi opplæring for grupper som har bestemte opplæringsbehov.

Kurstilbud som retter seg mot det vitenskapelige personalet er blant annet kurs i prosjektarbeid, presentasjonsteknikk og språk. For det tekniske personalet har vi i år laget et eget utviklingsprogram, et tematisk opplegg med enkeltkurs fordelt over vår- og høstsemestret. For det administrative personalet vil vi fortsatt holde kurs som inngår i en generell saksbehandleropplæring. Videre har vi nå tatt inn flere temaer i utviklingsopplegget for administrativt personale med høyere utdanning. Elementene i alle utviklingsprogrammene er dels fagspesifikke og dels relatert til mellommenneskelig atferd.

Gjennomsnittlig deltar rundt 1000 personer i året på våre interne kurs. I tillegg gir vi økonomisk støtte til ansatte som søker deltakelse i eksterne kurs. Dessuten er vi med på å finansiere lokale utviklingstiltak.

Vi bistår gjerne med råd og veiledning i kompetanseutvikling. Det er viktig at de ansatte får anledning til å oppdatere og videreutvikle seg både faglig og mellommenneskelig. Vi håper lederne på alle nivåer oppmuntrer til dette, men oppfordrer også den enkelte ansatte å ta ansvar for egen utvikling. Det er viktig å delta på interne kurs. Ved siden av den faglige utvikling, vil en kunne få et større kontaktnett og en større innsikt i virksomheten ved universitetet.

 

Opplæringskomiteens interne kurs for tilsatte ved universitetet - april 1995

Utviklingskurs for teknisk personale. Et tematisk opplegg med enkeltkurs fordelt over vår- og høstsemesteret. Se opplæringskatalogen s. 15 for nærmere informasjon.

Første emne: Kurs i universitetets organisering og styringsstruktur. Rolleavklaring/rolleforventninger teknisk personale v/universitetsdirektør Tor Saglie.

Rolleavklaring/rolleforventninger teknisk personale forts. v/psykolog Anna Benkø, Organisasjons- og personalavdelingen.

Tid: Onsdag 5. april kl. 8.30-12, tirsdag 25. april og fredag 19. mai kl. 9-15.

Sted: Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Utviklingskurs for saksbehandlere med høyere utdanning. Et tematisk opplegg med enkeltkurs fordelt over vår- og høstsemestret. Se opplæringskomiteen s. 19 for nærmere informasjon.

Første emne: Kurs i organisering av høyere utdanning v/generalsekretær Per Nyborg, Det norske universitetsråd og universitetsdirektør Tor Saglie.

Tid: Fredag 21. april kl. 9-15.

Sted: Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Påmeldingsfrist: Utvidet frist begge kurs: Mandag 27. februar 1995.

Send søknadsskjema (opplæringskatalogen s. 47)

Fax: 22 85 70 87 eller Post: PB 1071 Blindern.

 

For nærmere informasjon om kursene, se opplæringskatalogen <<Opplæringskomiteens oversikt over opplærings- og utviklingstiltak 1995>>.

Praktiske spørsmål kan rettes til konsulent Martha Hølmo, tlf. 22 85 62 34

eller opplæringsleder Inger Røkkum, tlf. 22 85 62 60.


 

 

Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere