Kvalitetssikring på SV-fakultetet


Svensk-norsk samarbeid:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo samarbeider med sitt søster-fakultet i Stockholm for å bedre kvaliteten på forskning, undervisning og administrasjon. Prosjektet heter SODA - Stockholm-Oslo Dokumentasjons- og analyseprosjekt.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

- Prosjektet er en viktig del av forarbeidet til SV-fakultetets strategiske plan for 1996-2000. Vi ønsker også å kvalitetssikre virksomheten vår, sier fakultetsdirektør Tove Kristin Karlsen. Hun understreker at det er viktig å synliggjøre samfunnsvitenskapelig forskning i en tid der Forskningsrådet skjærer ned på bevilgningene.

- I dette prosjektet lærer vi av hverandre, samtidig virker samarbeidet med Stockholm samlende for vårt eget fakultet. SODA er blitt et viktig ledd i vårt kontinuerlige arbeid for å bruke ressursene mest mulig effektivt, sier Karlsen. En viktig del av prosjektet er innsamling av fakta for statistiske sammenlikninger mellom Stockholm og Oslo.

SODA skal gå over to år og avsluttes til høsten. Hvert av SV-fakultetets seks institutter har samarbeidet tett med søster-instituttene i den svenske hovedstaden. De har dermed fått god faglig kontakt.

- Instituttene våre har laget egne evalueringer der de har fått frem sine sterke og svake sider. De har også beskrevet hvilke utfordringer de står overfor. Etterpå er det foretatt parvise sammenlikninger med Stockholms-instituttene. Arbeidet pågår fortsatt. Finner partene frem til måter å gjøre ting bedre på, korrigerer de hverandre underveis, sier Karlsen.

De to fakultetene har både likheter og store ulikheter. Ikke minst er gradsstrukturen forskjellig. Mens våre studenter befinner seg på et hovedfagsnivå, vil svenske studenter være doktorgradsstudenter.

ADMINISTRATIVE FORSKJELLER

-Vi har sett på den administrative siden ved hvert institutt og fakultet, sier prosjektleder Svein-Erik Grøndahl.

- Forskjellene er store. Stockholm har ikke den samme instituttadministrasjonen som oss. Mesteparten av det administrative arbeidet ivaretas av de vitenskapelig ansatte, sier han. Grøndahl synes det har vært interessant å se på personalets oppgavefordeling mellom forskning, undervisning og administrasjon.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere