Kort møte


Navn: Per Holck

Utdanning: Dr.med.

Tittel: Professor

Ansatt ved: Anatomisk institutt, MED.fak.

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?
- Det er rikt og intenst. Vi har tre spesialretninger. Det ene er nevroanatomi. Vi var blant de første som tok opp forskning på dette området. Det har utviklet seg til et viktig miljø, Oslo-skolen er blitt et internasjonalt begrep. Et annet område er immunologi, lymfatiske vev og forsvarsmekanismer i kroppen. Det tredje område er mitt eget, det som tidligere het fysisk antropologi, som vi i dag kaller biologisk antropologi. Jeg forsøker å utvikle metoder for identifikasjon på grunnlag av benrester. Det gjør at vi blant annet er i kontakt med politiet når det gjelder identifikasjon der DNA-tester ikke kan hjelpe.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?
- Det er tankevekkende at vi i Norge fjerner oss fra bruk av latin. Vi glemmer at latin er vår fagterminologi, som gjør at vi kan kommunisere på tvers av landegrensene. Her er vi absolutt på jumboplass i Europa. Undervisningen er katastrofal. Det medisinske fakultets bestrebelser på å bedre dette området er mangelfull. Dårlige latinkunnskaper kan få fatale følger i praksis. Studentene i dag lærer ikke engang å forme et ord, de kan bare forkortelser. Ved andre universiteter i Europa kan studentene føre hele samtaler på latin.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?
- Medisin har undervisning i blokker. Siden oktober i fjor har jeg holdt på med undervisning daglig. I tre og et halvt år nå har jeg vært undervisningsleder ved instituttet, en oppgave som går på rundgang. Nå skal andre overta, og da håper jeg å få mer tid til forskning. Jeg gleder meg til å se på nye ting ved identifikasjon, blant annet skal jeg se nærmere på bihulene. Og jeg skal dessuten fullføre annen utgave av en bok jeg en gang skrev om brente ben. Men ikke misforstå meg, jeg har stor glede av å undervise. Vi her på anatomen legger grunnlaget for medisinske holdninger hos studentene. Holdninger de forhåpentligvis tar med seg ut i arbeidslivet.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste Uniforum?
- Professor i medisinsk historie, Øivind Larsen ved Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag. Han er en usedvanlig allsidig forsker.

Anette B. Wollebæk


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere