HVA SKJER


Søndager på Tøyen

Botanisk hage og museum Tid: kl. 13

Sted: Auditoriet, Botanisk museum

12. mars: Vinterblomstring. Omvisning i Botanisk hage v/Kaarina Aas. Mineralogisk-geologisk museum Tid: kl. 13-14

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

Tirsdag 28. februar og onsdag 1. mars: Aktivitetsdager for barn og besteforeldre (skolenes vinterferie) kl. 11-16. Bestemmelse av steiner og mineraler, geologisk kryssord, video om vulkanutbrudd v/Inge Bryhni, Hans-Jørgen Berg og Reidar Trønnes. Paleontologisk museum Tid: kl. 13-14

Sted: Geologisk museum, 2. etasje

Tirsdag 28. februar og onsdag 1. mars: Aktivitetsdager kl. 11-16. Fossiljakt, fossilkryssord og fargelegging av dinosaurer v/Natascha Heintz.

12. mars: <<Livets mangfoldighet gjennom tidene>> v/David L. Bruton. Zoologisk museum Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, 1. etasje

26. februar: <<Hvordan stopper vi ut et dyr>> v/Per Thorsland.

5. mars: <<Familieforhold hos vadefugl>> v/Elin Pierce.

12. mars: <<Radioaktivitet i norsk natur>> v/John E. Brittain.

Mandag 6. mars kl. 8.45 mars starter et én dagsseminar i Zoologisk museums auditorium der universitetsmuseenes funksjon som naturdokumentasjonssentra og lagringsplass for objektdelen fra naturvitenskapelig forskning og andre miljøundersøkelser vil bli drøftet. Det vil bli redegjort for det pågående samlingsarbeid som er knyttet til elektronisk datalagring ved museene på Tøyen. EDB-registreringen er et ledd i universitetsmuseenes naturhistoriske dokumentasjonsprosjekt (UNADOK). Seminaret varer til ca. kl. 16.

Kontaktpersoner: Tor A. Bakke, tlf. 22 85 16 78 eller Hans A. Nakrem, tlf. 22 85 17 32.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

7. mars: <<Et komparativt og institusjonelt perspektiv på endringer i forholdet mellom offentlig og privat sektor i norsk høyere utdanning etter 2. verdenskrig>> v/førsteamanuensis Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI.

Materiale til seminaret kan hentes eller bestilles ved henvendelse til Historisk institutt.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

16. mars: Fellesmøte om <<Akademiets forskerprofiler>>: <<Kristian Birkeland (1867-1917)>> v/professor Eivind Osnes og <<Sophus Bugge (1833-1907>> v/professor Magnus Rindal.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-17

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

24. februar: <<Disciplines of Knowledge: The Institutional and Intellectual>> v/Ian Small, Department of English, University of Birmingham og <<Disciplines of Knowledge: Power and Authority>> v/Josephine Guy, Department of English, University of Nottingham.

Tid: kl. 14.15-16

3. mars: <<Forholdet vitenskap/samfunn. Om den forskningspolitiske situasjon>> v/professor Francis Sejersted, Senter for teknologi og menneskelige verdier. Forelesningen vil ta utgangspunkt i en påstand om at forholdet vitenskap/samfunn har endret seg i de siste tiår og drøfte de institusjonelle utfordringer som følger av det. Spesielt vil Grøholt-utvalgets innstilling ses i dette lys.

10. mars: <<Forskning og kreativitet>> v/professor Jan Brøgger, Universitetet i Trondheim. Forelesningen vil ta utgangspunkt i antropologiske innsikter i sammenhengen mellom fornyelse og organisasjon, og med utgangspunkt i dette rette søkelyset mot den aktuelle situasjon ved universitetene og forskningsinstitusjonene i Norge.

Kunsthistorie

Arr.: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk v/professor Jan Svanberg

Tid: annenhver onsdag kl. 18.15-20

Sted: Seminarrommet, St.Olavs gate 29

1. mars: <<Nil-scenene i absiden i St. Maria Maggiore i Roma: Dekorasjon eller meningsfylt motiv?>> v/amanuensis Siri Sande.

15. mars: <<Hittegods - romersk relieffglass i havreåkeren. (Funnet fra Solberg, gnr. 87, Øvre Eiker)>> v/professor Axel Seeberg.

Flyktningebarn og psykisk helse - eksil og tilbakevending

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 2, Eilert Sundts hus, Blindern

15. mars: <<Psykologisk hjelp til barn i og etter krig. Erfaringer hjemme og ute>> v/psykolog Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi, Bergen.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, SV-bygningen, Blindern

28. februar: <<FN som verktøy for å bekjempe fattigdom? FN 50 år og Social Summit>> v/John Jones, fagkonsulent ved Diakonhjemmets internasjonale senter (DIS).

7. mars: <<Norsk våpeneksport til Tyrkia>>. Debatt: stortingsrepresentantene Paul Chaffey (SV) vs Ingvald Godal (Høyre).

14. mars: <<Den glemte konflikten: Burma>> v/Hallvard Kåre Kuløy, leder for Samarbeidsutvalget for Burma.

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

28. februar: <<Stefan George og Europa>> v/Arvid Brodersen.

14. mars: <<Ronald Fangen - den etiske fordring/'åndelig vekkelse'>> v/Carl Fr. Engelstad. Replikk: Erik Egeland.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18-ca. 20.30

Sted: Store auditorium, Midtblokken, Ullevål sykehus

7. mars: <<Sykdomspanorama, tradisjonelle behandlingsmetoder og helsearbeid på landsbygda i Afghanistan>> v/Merete Taksdal.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45

Sted: Kristine Bonnevies hus, Biologibygningen, Blindern

Neste møte 21. mars.

Teknologiforståelser

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV)

Tid: tirsdager kl. 13.15-15

Sted: Møterom 8, Forskningsparken, Gaustadalleen 21

28. februar: <<Den refleksive vending i teknologisosiologien>> v/Mark Elam, Tema T, Linköpings universitet.

Seminarrekkens andre del belyser og diskuterer de generelle teknologiforståelser ut fra utvalgte temaer/cases/forskningsprosjekter.

7. mars: <<Vitskap og industri - med utgangspunkt i Norsk Hydros historie>> v/Gunnar Yttri.

14. mars: <<Entreprenører, klasser og organisasjoner i teknologisk innovasjon>> v/Helge Ryggvik.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandag kl. 15-16.30 (kaffe/te-servering og noe å bite i fra kl. 14.30)

Sted: Patologibygningens auditorium

Neste møte 6. mars.

Oslo folkeakademi

Tid: onsdag kl. 19.30

Sted: Teologisk sal, Universitetets Urbygning, Sentrum

8. mars: <<Det geologiske grunnlaget for de norske oljerikdommene>>. Lysbilder. V/førstekonservator Inge Bryhni.

Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere - muligheter og begrensninger

Dette er tittelen på et åpent seminar/debatt som arrangeres av Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 24. februar kl. 12-14 i Aud. 1, Eilert Sundts hus, Blindern. Debattdeltakere: Erik Orskaug, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Bård Johansen, NHO, Truls Frogner, AF, Tore Hansen, SV-fakultetet og Per Olaf Aamodt, Utredningsinstituttet. Debattleder: Knut Roppestad.

Utstilling i Forskningsparken

I samarbeid med Grafisk Institutt arrangerer Grafisk Kulturforum en salgsutstilling i Forskningsparken, Gaustadalléen 21 i tiden 17. februar til 15. mars. En lang rekke utstillere deltar. Nærmere informasjon: Ingunn Pedersen, tlf. 22 23 12 80 eller Marius Ulleberg, tlf. 22 95 85 50.

Senter for kvinneforskning

Fredag 10. mars kl. 9-15 arrangeres et seminar om <<Blærekatarr i kvinneperspektiv - hva kan kroppen fortelle?>> i Senter for kvinneforskning, Sognsveien 70, 5. etasje. Seminaret vil gi et tverrvitenskapelig perspektiv på forholdet mellom språk, kultur, kroppsopplevelse og sykdom. Det blir samtale mellom fagfolk fra medisin, etnologi og sosiologi, og strategier for hvordan kvinners erfaringer kan omsettes til medisinsk kunnskap i teori og praksis vil bli drøftet. Programansvarlig er professor Kirsti Malterud, allmennmedisin og møteleder er forsker Kitty Strand, forebyggende medisin. Kommentarer ved sosiolog Sidsel Platou Aarseth.

Påmelding ikke nødvendig. Nærmere opplysninger: tlf. 22 85 89 37.

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder

Professor Lars Ivar Hansen, Universitetet i Tromsø foreleser over <<Emner fra eldre samisk historie>> mandag 6., tirsdag 7., onsdag 8., torsdag 9. og mandag 13. mars, alle dager fra kl. 18.15-20 i seminarrom 405, P.A. Munchs hus, Blindern. Forelesningene følges opp av seminaret <<Teoretiske og metodiske spørsmål i utforskningen av eldre samisk kulturhistorie>> fredag 10. mars kl. 14.15-16 og tirsdag 14. mars kl. 14.15-18 i seminarrom 420, Henrik Wergelands hus, Blindern.

Senter for Ibsen-studier

arrangerer seminaret <<Blikk, kropp og teater. Peilinger i den visuelle kulturen i og omkring Henrik Ibsens forfatterskap>> på Lysebu i tiden 9.-12. mars. Senteret har invitert kunsthistorikere, medieforskere, teaterhistorikere, vitenskapsteoretikere og litteraturforskere til å belyse temaet med henblikk på å åpne opp for en mer tverrvitenskapelig tilnærming til Ibsen og hans teater.

Stagnasjon eller gylden fremtid?

Den norske Oxfordkomité og Senter for teknologi og menneskelige verdier innbyr til dagskonferanse mandag 20. mars om Teknologi, marked og velferd i Europas økonomiske system. Tid og sted: kl. 8.30 til ca. kl. 17.15 i Nobelinstituttet, Drammensveien 19. Tanken med seminaret er å gripe fatt i noen sentrale institusjonelle ordninger ved det Europa vi kjenner i dag, ordninger som synes å være under press eller i endring: vedferdsstaten, sysselsettingsproblemet og markedet. Pris kr. 375, for studenter og stipendiater kr. 150. Påmelding til Senter for teknologi og menneskelige verdier, Gaustadalleen 21, 0371 Oslo innen 6. mars 1995. Nærmere opplysninger: konferansesekretær Kathrine Høegh-Omdahl, tlf. 22 95 88 30.

Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere