Forskningsrådets første strategiske plan er ferdig. Mange er kritiske.Strategi for norsk forskning

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Forskning til frokost lød invitasjonen da Norges forskningsråd nylig presenterte sin strategiske plan for en gruppe forskningshungrige journalister. Menyen besto av kaffe, juice, rundstykker og debatt om en plan de færreste hadde hatt anledning til å lese.

Styrets leder Halvor Stenstadvold sa at rådet i utgangspunktet vil være lydhørt for de råd de får. Han var likevel raskt ute med å forsvare Forskningsrådet mot enhver form for kritiske merknader som kom fra de inviterte innlederne.

<<MANGLER KVINNEPERSPEKTIV>>

Fride Eeg-Henriksen, administrativ leder for Senter for kvinneforskning, var forbauset over at planen ikke inneholder noe om kvinneperspektiv i norsk forskning, eller om satsing på kvinneforskning.

- Det er kommet klare signaler fra Stortinget og Regjeringen om at dette er et viktig område. Kvinneperspektivet bør være integrert i all forskning, sa hun. Eeg-Henriksen savnet også begrunnelsen for at enkelte områder er prioritert fremfor andre.

- Selv om felter ikke er nevnt i planen, betyr det ikke at vi ikke mener de er viktige, sa Stenstadvold. Han åpnet dermed for en fri tolkning av hva som er viktige områder innen norsk forskning.

Flere av innlederne reagerte på at samfunnsforskningen knapt var nevnt. Stenstadvold understreket at samfunnsfagene innehar en betydelig plass og at det derfor ikke er grunnlag for å prioritere feltet ytterligere.

NæRINGSRETTET FORSKNING

I den strategiske planen blir det pekt på at næringslivets innsats innen forskning og utvikling er lavere enn OECD-gjennomsnittet. Det henvises en rekke ganger til hvor viktig næringsrettet forskning er.

- Planen evner i liten grad å antyde tiltak og virkemidler, sa fagsjef Per Einar Nilsen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Rådet fikk skryt for å ha laget en strategisk plan, men fra flere hold ble det antydet at planen kanskje hadde større verdi som et samlende dokument innad i Forskningsrådet - enn som et dokument utad.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere