Doktorgrader


DOKTORGRADER
Det medisinske fakultet

Cand.scient. Reidun Torp vil lørdag 4. mars kl 1000 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling <<Neuronal and glial handling of glutamate in the ischemic hippocampus. Immunocytochemical and in situ hybridisation studies addressing the <<glutamate hypothesis>> of ischemic cell death>> for den filosofiske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Terje Bjerkgård vil fredag 3. mars kl 1300 i Auditorium 1, Geologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling <<The Stratabound Massive Sulfide Deposits in the Folldal Area, Southern Trondheim Region Caledonides, Norway>> for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.psychol. Astri Johansen Lundervold forsvarte 11. februar offentlig sin avhandling <<Neuropsychological characterization of subcortical dementia>> for dr.psychol.-graden.

Cand.real. Thor Arnfinn Kleven forsvarte 18. februar offentlig sin avhandling <<Undervisning som valgsituasjoner. En generell teoretisk modell, og en empirisk undersøkelse i simulerte situasjoner som gjelder ledelse i klasserommet>> for dr.philos.-graden.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere