Et universitet i bevegelse


En gruppe studenter og vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo diskuterer for tiden ivrig hvordan de kan skape et bedre universitet. Liknende diskusjoner føres også i Tromsø, Bergen og Trondheim.

AV ANETTE B. WOLLEBÆK Det er stiftelsen Flux som har tatt initiativet til diskusjonene om Universitetet i Oslo. Flux er en stiftelse, et debattforum og et tidsskrift for vitenskap, kunst og fantasi. Tidsskriftet kom ut første gang i 1993.

Redaktør Henning R. Bråten mener det trengs en forandring i universitetssystemet. Han er sikker på at mange ansatte ved Universitetet i Oslo er misfornøyd med universitetet slik det fungerer i dag. Hva endringene konkret skal bestå i, vil ikke Bråten svare på, den skal utvikle seg som et resultat av en diskusjonsprosess. Bråten mener at vitenskapen alltid er i bevegelse, i flux. Samtidig spør han om universitetet som institusjon er det samme?

- Universitetet må være et skapende sted, der kunnskapsformidling er et biprodukt. Der pedagogikk ikke er et fag, men et personlig engasjement. Der folk blir ansatt også fordi de er pedagogiske, ikke bare fordi de har en doktorgrad, sier han.

NYE TANKER?

Bråten presiserer at tanken om et annerledes universitet ikke er unik og at dette er en diskusjon vi alle kan og bør delta i. Flere av Flux' artikler er formet som samtaler med vitenskapelig ansatte ved universitetet. En av dem er professor i psykologi, Gudrun Eckblad.

Eckblad tror endringene som Bråten snakker om, må skje via en alternativ motbevegelse, drevet av folk som vil noe annet og som har overskudd. Eksisterer det et behov for nytenkning rundt universitetet vil denne bevegelsen vokse av seg selv. Hun bruker Internet som et eksempel på noe som kan gi håp om nye organisasjonsformer.

- Dataentusiaster skapte noe som hadde evnen til å gro av seg selv. Kanskje kan vi gjøre noe liknende med utdanningssystemet.

DET ANDRE LANDET

Eckblad ser for seg et universitet som har et sett av tilbud til studentene. Ingen eksamen, ingen karakterer. Studentene har med seg en samling av erfaring og kunnskap når de er ferdige.

Hun mener at ordet universitet kanskje ikke er det beste å bruke om det utdanningssystemet hun tenker seg. <<Universitet>> gir assosiasjoner til en lukket kasse, et hus. Det nye universitetet skal preges av åpenhet.- Mitt alternativ er et nettverk på universitetsnivå, av folk som ønsker å jobbe på en annen måte, og som mener at det er nødvendig å gjøre det.

Det er ikke nytt for Eckblad å tenke alternativt. I 1986 ga hun ut boken Det andre landet. En framtidsdrøm, eller utopi i romanform, som ble utgitt med støtte fra Prosjekt Alternativ Framtid.

- Hvis menneskene i det andre landet skulle laget et universitet, tror jeg de hadde laget et universitet hvor kunnskapen i størrre grad hadde en hensikt, sier Eckblad. - Universitetet skal være problembasert. Vitenskapen skal tross alt forbedre verden.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere