Vet du?

Strategisk plan

Universitetets strategiske plan for 1995-99 er nå ferdig trykket. Den heter Universitetet i kunnskapssamfunnet og vil bli sendt alle ansatte i løpet av kort tid.

Rot med posten

Ved juletider forsvant en del post fra universitetet og har siden kommet sterkt forsinket frem til adressaten. Noe kan også ha blitt helt borte. Dette har blant annet rammet Forskerforbundets medlemmer, som ikke har fått brev angående vårens lokale forhandlinger i tide.

Videreforsendelse av post

Når en ansatt går ut i permisjon, må vedkommende og arbeidsstedet i fellesskap komme frem til hva som skal gjøres med posten. Så lenge tilsettingsforholdet ved universitetet ikke er avsluttet, vil de som har permisjon fortsatt være inne i Lønns- og personalsystemet, og intern post blir sendt ut etter dette systemet. Ved permisjoner er det derfor ikke mulig å stryke folk fra de adresselistene som blir benyttet.

Essay-konkurranse

Det historisk-filosofiske fakultet inviterer sine studenter til å delta i en essaykonkurranse i forbindelse med årets Humaniora-uke. Temaet for essayet er Et spaltet Europa? Europeisk kultur: kilde til strid eller felles fundament? Frist for innlevering er 1. mars 1995. Nærmere opplysninger kan fås ved fakultetet.

Språkpris

Professor Kåre Lunden er tildelt Norsk språkråds språkpris for 1995. Prisen blir gitt for hans fremragende bruk av norsk språk i sakprosa, blant annet i bøkene Bilete av fortida og Norsk grålysning.

Ledig utstyr

En autoklav kan overtas uten at det koster noe. Interesserte kan ta kontakt med Tore Eriksen ved Preklinisk mekanisk verksted, interntelefon, 51129. For dem som ikke vet det, er en autoklav et stort og dyrt apparat for sterilisering av væsker, glassvarer, instrumenter og liknende. Den aktuelle autoklaven er gammel, men fullt brukbar.

Funksjonshemmede studenter

Sist høst krysset nesten 700 studenter av i rubrikken <<funksjonshemmet>> ved semesterregistreringen. Det vil si at antallet funksjonshemmede studenter er fordoblet i løpet av noen år. Nå foreligger et hefte om hvordan forholdene kan legges til rette for dem. Det kan fås ved henvendelse til Seksjon for funksjonshemmede studenter i Studieavdelingen.

Litauiske folkedrakter

Etnografisk museum arrangerer i samarbeid med Litauens ambassade og Stiftelsen 3,14 en utstilling av folkedrakter fra Litauen i dagene 15.-19. februar. Foranledningen er at Litauens ambassade i Oslo formelt blir åpnet 16. februar, samme dato som landets nasjonaldag.

Publisert 24. jan. 1996 21:05 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere