- Vil ikke bli faglig fossil

Etter tre år som prorektor har Arild Underdal bestemt seg til ikke å ta gjenvalg. Nå vil han <<attføres>> til faglig virksomhet.

AV GRO LIEN GARBO

- Min ulykke er kanskje at jeg både er et fagmenneske og et organisasjonsmenneske, sier prorektor Arild Underdal. (Foto: Ståle Skogstad/ AV-sentret)

Det er ikke med lett hjerte Underdal har bestemt seg til ikke å ta gjenvalg som prorektor. Han har trivdes i jobben og er glad for at han har tiden fram til nyttår til å bearbeide beslutningen.

- Det avgjørende for meg har vært at jeg stadig har merket hvor lite faglig jeg har fått gjort ved siden av prorektorjobben. Jeg er blant annet engasjert i internasjonalt faglig arbeid. Samarbeidspartnerne har kunnet bære over med meg en stund, men tre år til hadde ikke gått. Da hadde jeg vært nødt til å kutte båndene, sier Underdal.

Hans skrekkvisjon er å bli en faglig fossil allerede som 50-åring - en som surrer rundt i korridorene og som kollegene helst hadde sett som pensjonist, slik at noen mer oppegående kunne overta stillingen hans.

Min ulykke er kanskje at jeg både er et fagmenneske og et organisasjonsmenneske. Jeg har pendlet mellom ulike roller, men på lengre sikt må man gjøre et valg. I lengden nytter det ikke å lappe på det faglige i ferier og i helger. Da må det bli venstrehånds, fortsetter han.

- Arild har vært den perfekte prorektor, sier rektor Lucy Smith, som som snarest er innom Underdals kontor. - Han er fantastisk dyktig og har en enorm arbeidskraft. Det har vært en stor glede å jobbe med ham, sier Smith.

Før han skulle tiltre som prorektor, karakteriserte Underdal seg selv i Uniforum som <<en ganske kjedelig fyr>>. Det han så minst fram til, var å representere.

- Jeg er i grunnen glad for at jeg har sluppet billig fra det på den fronten. Heldigvis er Lucy veldig aktiv utad.

Det Underdal har syntes har vært mest spennende, har vært <<å kunne stimulere til en mer bevisst forsknings- og utdanningspolitikk.>>. Han er også glad for at samarbeidsforholdene sentralt og mellom de sentrale enheter og resten av universitetet er gode. - Det var et viktig mål for både Lucy og meg da vi ble valgt. Han er også godt fornøyd med Strategisk plan.

- Det er viktig å tenke bevisst over hvor vi vil og over hvilke kunnskapsmål vi skal sette oss, understreker han.

Underdals har to råd å gi til professor Knut Fægri jr., som stiller som Smiths prorektorkandidat ved neste valg.

- For det første må du fra første dag identifisere deg med universitetet som helhet og glemme hvor du kom fra. Personlige og kollegiale bånd skal ikke spille inn i prorektorrollen.

For det andre er det viktig ikke å la admnistrasjonen fylle opp kalenderen din helt. Det er viktig å sette av tid der det ikke er møter. Du kommer lett i en situasjon der folk sender deg strie strømmer med saker. Da gjelder det å kunne velge noen og delegere andre. Man må også sette av tid til å tenke langsiktige tanker.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere