Ønsker økt deltakelse

Universitetsledelsen oppfordrer alle ansatte som har muligheten for det, om å søke om forskningsmidler via EU.

Alle instituttbestyrere ved universitetet mottok i januar et brev fra rektor Lucy Smith der hun ber dem om å medvirke til å mobilisere sine fagmiljøer til innsats i forhold til EUs fjerde rammeprogram. Universitetsledelsen ser EU som en viktig potensiell forskningskilde i årene som kommer. <<Hva UiOs forskningsmiljøer skal få ut av disse midlene, avhenger i høy grad av det initiativ vi viser og kvaliteten på de prosjektforslag vi legger frem,>> heter det i brevet.

Fire ganger i året er det søknadsfrister for å komme med i EU-programmene. De tidligste fristene er allerede 15. mars, og rektor oppfordrer flest mulig til å sørge for å være med i første tildelingsrunde.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet har fått tildelt henholdsvis 500 000 og 400 000 kroner fra Norges forskningsråd i såkalte posisjoneringsmidler i forhold til EU-forskningen, men det er også mulig for andre fakulteter å søke om støtte. Forutsetningen er imidlertid at man selv bidrar med tilsvarende sum som Forskningsrådet har bevilget.

Universitetet i Bergen har ansatt konsulenthjelp fra Storbritannia for å få fart i EU-søknadene ved universitetet.

Det matematisk naturvitenskapelige fakultet har tatt til orde for en slik mulighet også ved Universitetet i Oslo. Direktør for Internasjonal avdeling, Sigrid Holtermann, forteller at ingen slik avgjørelse er tatt foreløpig. Hun understreker imidlertid at universitetet på lengre sikt vil bygge opp en så bred kompetanse som mulig i forhold til EU-forskningen.

Internasjonal avdeling vil i løpet av kort tid ansette én person som hovedsakelig skal arbeide med EU-forskning. Rådgivere i samme avdeling Olve Sørensen og Ingrid Eide sitter også på kompetanse på dette feltet. I forskningsadministrativ avdeling er førstekonsulent Jorun Pedersen og konsulent Stig Slipersæter spesielt oppdaterte på EU-forskningen.

Internasjonal avdeling satser på å få bygdopp kompetanse rundt på fakultetene i form av spesielle fakultetskontakter. Man vil også arrangere kurs og sørge for å bygge opp nettverk.

Det fremste ressurssenteret i Norge er imidlertid EU Forskningsinfo under Norges forskningsråd, som til enhver tid sitter med bred og oppdatert informasjon.

Simen Ensby, som er Norges forskningsråd i Brussel, kan det også være verdt å ta kontakt med.


Publisert 24. jan. 1996 21:05 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere