Miljøskussmål for Sophus Bugges hus: Utmerket

Nyreabiliterte Sophus Bugges hus på Universitetet i Oslo har fått miljøsertifiseringen Breeam Excellent.

– Dette er det største rehabiliteringsprosjektet UiO har gjennomført i egen regi noensinne. Vi er stolte over å motta BREEAM EXCELLENT-sertifikatet og å ha ferdigstilt Sophus Bugges hus som bærekraftig både i rehabiliteringsprosessen og i den videre driften, sier John Skogen, direktør i Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Alle nye byggeprosjekter og større rehabiliteringsprosjekter ved UiO skal BREEAM-sertifiseres. Først ut var studentbygningen Sophus Bugges hus, som ble oppført i 1960. Bygningen huser Det humanistiske fakultetets bibliotek og lesesal, i tillegg til auditorium, seminarrom og grupperom.

Totalrehabilitert etter strenge miljøkrav
For å oppnå sertifiseringen mååte byggeprosessen overholde strenge miljøkrav. Mye er sendt til gjenbruk og over 90 prosent av bygningsavfallet har blitt kildesortert. Vann- og strømforbruk har blitt nøye overvåket og byggematerialene skal være uten helse- og miljøskadelige stoffer. Resultatet er bedre inneklima for studentene som skal bruke bygningen.

Det har også blitt lagt til rette for at driften skal være bærekraftig. Fjernvarme er erstattet med bergvarme, 12 brønner er boret 230 meter ned under bygningen for å hente opp varme.Vindusglassene har blitt byttet ut for å redusere energitap og de tekniske anleggene styrer effekten ut fra tilstedeværelse. Vann- og energibruk overvåkes og styres fra et energioppfølgingssystem.

Totalt har bygningen har gått fra energikarakter F til B (mørkegrønn).

Første BREEAM-prosjekt
Dette er det første prosjektet ved UiO som har fått en BREEAM-sertifisering. 

Excellent er det nest høyeste nivået i miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. Sophus Bugges hus har oppnådd BREEAM Excellent både for designfasen og ferdigstillelse.

– Å løfte et vernet bygg som Sophus Bugges hus opp til Excellent-standard, krever en målrettet innsats, sier Skogen.

Nye bygg er én ting, rehabilitering av vernet bygningsmasse kan være mer komplisert. Både eksteriør og deler av interiør i Sophus Bugges hus er vernet i verneklasse 2. De fleste bygninger som oppnår BREEAM Excellent er nybygg med kontorer. Bygningen er renovert etter de beste miljøstandardene for offentlige bygg og i tråd med arkitekt Leif Olav Moens opprinnelige idéer for bygningen.

– UiO satser stort på fremragende forskning, utdanning og formidling. Nå kan vi med sikkerhet si at vi er fremragende også når det gjelder bærekraftige bygninger, sier Skogen.

  Emneord: bærekraft, HF, Bygninger, byggeprosjekter
  Publisert 29. juni 2017 14:30 - Sist endra 29. juni 2017 14:30
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere