Uniforum meiner - Side 7

Publisert 21. jan. 2009 15:56

USAs 44. president, Barack Hussein Obama kan læra Noreg mykje når det gjeld økonomisk satsing på klimatiltak og forsking.

Publisert 10. des. 2008 14:46

For to veker sidan kom forskingsminister Tora Aasland med ei gladmelding til universitet og høgskular. Regjeringa ville auka basisløyvingane til universitet og høgskular med 160 millionar kroner i saldert budsjett for 2008. Rundt 28 millionar vil gå til UiO.