Uniforum meiner - Side 6

Publisert 4. feb. 2009 15:37

Ingen lag er så gode at dei ikkje fortener konkurranse. Rektorkandidat-laget til Ole Petter Ottersen bør difor få minst eit anna rektorteam med eit heilt anna valprogram til å bryna seg på under rektorvalet.

Publisert 21. jan. 2009 15:56

USAs 44. president, Barack Hussein Obama kan læra Noreg mykje når det gjeld økonomisk satsing på klimatiltak og forsking.

Publisert 10. des. 2008 14:46

For to veker sidan kom forskingsminister Tora Aasland med ei gladmelding til universitet og høgskular. Regjeringa ville auka basisløyvingane til universitet og høgskular med 160 millionar kroner i saldert budsjett for 2008. Rundt 28 millionar vil gå til UiO.