Uniforum meiner - Side 6

Publisert 26. mars 2009 11:07

Denne veka møter rektorkandidatane Ole Petter Ottersen og Trygve E. Wyller kvarandre i dei siste og kanskje avgjerande rektorvaldebattane. I dei debattane som har gått av stabelen så langt, har begge kandidatane vist seg som svært taleføre.

Publisert 12. mars 2009 10:52

120 personar av 6000 tilsette og 28 000 studentar kom på rektorvaldebatten mellom Trygve Wyller og Ole Petter Ottersen denne veka. Det er for dårleg når den verbale duellen er lagt til eit tidsrom innanfor vanleg arbeidstid.

Publisert 18. feb. 2009 15:50

Det aller viktigaste er at det no blir ein reell rektorvalkamp fram til valdagane frå 31. mars til 2. april. Då får dei to rektorkandidatane Ole Petter Ottersen og Trygve Wyller høve til å fortelja kva slags universitet dei ynskjer at Universitetet i Oslo skal vera.

Publisert 4. feb. 2009 15:37

Ingen lag er så gode at dei ikkje fortener konkurranse. Rektorkandidat-laget til Ole Petter Ottersen bør difor få minst eit anna rektorteam med eit heilt anna valprogram til å bryna seg på under rektorvalet.

Publisert 21. jan. 2009 15:56

USAs 44. president, Barack Hussein Obama kan læra Noreg mykje når det gjeld økonomisk satsing på klimatiltak og forsking.

Publisert 10. des. 2008 14:46

For to veker sidan kom forskingsminister Tora Aasland med ei gladmelding til universitet og høgskular. Regjeringa ville auka basisløyvingane til universitet og høgskular med 160 millionar kroner i saldert budsjett for 2008. Rundt 28 millionar vil gå til UiO.