Ytringsfridomen skal vera plagsam!

UiO bør aldri prøva å hindra at ei sak blir publisert. Det opplevde Uniforum at rektor Ole Petter Ottersen ville pressa oss til å gjera før helga.

VAKTBIKKJE: Uniforum skal også vera ei vaktbikkje overfor Universitetet i Oslo. Alle meiningar skal sleppa til, både frå rektor og andre tilsette, skriv redaktør Martin Toft.

Foto: Martin Toft/Uniforum

Som ansvarleg redaktør for Uniforum må eg ofte tola å få ei skjennepreike frå personar som er misnøgde med artiklar som me har publisert. Det synest eg sjølvsagt er heilt i orden, for det er ein viktig del av jobben å ta imot kritikk. Og nokre gonger har dei også rett i kritikken sin. Det er likevel svært sjeldan at nokon krev at Uniforum ikkje arbeider vidare med ein artikkel. Dessverre skjedde det før helga. Og dessverre var det UiO-rektor Ole Petter Ottersen som kravde det.

Bakgrunnen for saka var at UiO-rektor Ole Petter Ottersen i førre veke gjekk ut i bloggen sin med eit sterkt forsvar for ytringsfridomen på Universitetet i Oslo. 

Forsvaret var så bra at Uniforum spurde han om å få republisera den på nettsidene våre, noko me fekk positivt svar på. I bloggartikkelen går UiO-rektor til forsvar for ytringsfridomen til stipendiaten Aksel Braanen Sterri, som er blitt kritisert for det han har sagt om folk som har Downs syndrom.

Les også: Den vanskelige ytringsfriheten

Dette er ein debatt som har gått i fleire aviser, både i Vårt Land, i Minerva og i Morgenbladet.

Uniforum-redaksjonen syntest det ville vera ei oppgåve også for UiOs eiga avis  å skriva om denne debatten. Difor tok me utgangspunkt i at Universitetet i Oslo kvart år deler ut

Dette var Uniforums spørsmål til UiO-rektoren:

1.Blir det en selvmotsigelse at UiO først tildeler Jonasprisen til Marte Goksøyr for sin medvirkning til å skape et rausere og mer tolerant samfunn – for så å uten forbehold forsvare Braanen Sterris ytringsfrihet? Eller er det bare et uttrykk for at den akademiske friheten og ytringsfriheten står sterkt på universitetet?

2. Hadde du meldt deg inn i denne debatten dersom statssekretæren Laabak kun hadde kritisert Sterris utspill, og ikke sagt noe om UiO burde ansatt ham eller ei? 


3. Et av hovedkriteriene for Jonasprisen er at prisvinneren skal ha «medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem.» Er det en viktig pris? Hvorfor/hvorfor ikke?
  
 4. Medisinstipendiat Morten Horn skriver i kommentarfeltet i din blogg at «jeg vet at flere enn jeg har reagert på rektors profilering av UiO i denne saken. Jeg har også fått tilbakemeldinger fra UiO-ansatte som sier seg enig, men som har
 opplevd det ubehagelig å stå fram i sine fagmiljøer - fordi professorer med rektor i spissen har framet dette som en kamp for akademisk frihet» - Folk på UiO tør – ifølge Horn - altså ikke bruke sin ytringsfrihet for å si sin mening om din håndtering av saken. Hva tenker du om det?

 5. Er UiO som institusjon verdinøytralt i spørsmålet om sorteringssamfunn?

Jonasprisen til dei som har medverka til å skapa eit rausare og meir tolerant samfunn. I fjor blei prisen delt mellom Marte Wexelsen Goksøyr, som er skodespelar og forfattar og som sjølv har Downs syndrom og teaterregissøren Kjersti Horn, som er kortvaksen. Uniforum-journalisten tykte difor det var naturleg å få kommentarar frå UiO-rektoren. Difor sende journalisten Ottersen dei spørsmåla som står i ramma til høgre.

Det første spørsmålet svarar Ole Petter Ottersen klart og tydeleg på og viser til at det absolutt ikkje ligg noka sjølvmotseiing i å dela ut Jonasprisen til Marte Wexelsen Goksøyr og så utan atterhald forsvara ytringsfridomen til Aksel Braanen Sterri. 

Men dei andre spørsmåla vil ikkje Ole Petter Ottersen svara på fordi han meiner at Uniforum vil vita om han deler meiningane til Aksel Braanen Sterri når det gjeld synet på personar med Downs syndrom. Som det går fram av spørsmåla i ramma, har ikkje Uniforum spurt han om det. Det er likevel den grunngjevinga han gir når han ringjer Uniforum-redaktøren onsdag kveld og torsdag morgon og gjer det heilt klar at han meiner at Uniforum er på eit feilspor i vinklinga av denne saka.

I diskusjonen med Uniforum-redaktøren gir han klar beskjed om at dersom Uniforum går vidare med denne saka, vil eg mista all tillit og truverd til avisa. De motarbeidar ytringsfridomen. Og eg lovar deg at eg vil gå hardt ut mot Uniforum om de koplar forsvaret mitt for ytringsfridomen med om kva eg meiner om forholdet mellom Jonasprisen og om kva eg meiner om ein UiO-tilsett sitt syn på personar med Downs syndrom. Rektor Ole Petter Ottersen ber også underteikna vurdera konsekvensane om avisa likevel publiserer artikkelen med den vinklinga. Det er klart at om Uniforum held fram med denne journalistiske linja, så vil det sikkert også føra til at den nyvalde rektoren tenkjer seg om minst to gonger før han vil uttala seg til Uniforum.

Uniforum har heilt sikkert publisert dårlege saker og har hatt dårlege vinklingar på sakene sine fleire gonger. Men det er likevel opptil redaktøren å vurdera om saka er relevant og om spørsmåla er relevante. I dette tilfellet har UiO-rektor Ole Petter Ottersen blanda korta og meint at me er ute etter å få vita om han deler synspunkta til Aksel Braanen Sterri når det gjeld personar med Downs syndrom. Det er me ikkje. 


Uniforum forsvarar sjølvsagt også UiOs rett til å tilsetja den universitetet vil i ei stilling som stipendiat, uavhengig av meiningane til vedkomande. Men også dei som meiner at det var feil, må få koma til orde. Å prøva å truga UiOs eiga avis til å lata vera å skriva om denne saka, kan vitna om at forsvaret for ytringsfridomen ikkje gjeld dersom kritikken råkar rektor. Det må vera eit heilt misforstått syn på kva ytringsfridom er. Forsøket vann heller ikkje fram. Artikkelen blei publisert fredag 28. april. 

Les også: – Det er viktig å diskutere substansen i det Braanen Sterri sier

Rådet vårt er at UiO-rektor Ole Petter Ottersen gjerne må kritisera Uniforums artiklar og Uniforums journalistikk. Men han bør aldri prøva å hindra at ei sak blir publisert. Uniforum vert redigert etter prinsippa i Redaktørplakaten og Ver varsam-plakaten og skal også vera ei vaktbikkje overfor Universitetet i Oslo. Alle meiningar skal sleppa til, både frå rektor og andre tilsette. Då kan det henda at ytringsfridomen også kan bli plagsam for Universitetet i Oslo. Det skal og må UiO som institusjon tola.

Les også UiO-rektor Ole Petter Ottersens tilsvar: Jeg har alltid vært for en fri presse på campus

Les også: Akademikerne i lynsjemobben

                Forskning og menneskesyn

 

 

 

Emneord: Menneskerettar, Akademisk frihet Av ansvarleg redaktør Martin Toft
Publisert 3. mai 2017 00:48 - Sist endra 4. mai 2017 09:47

Før noen andre nevner det kan jeg si det sjøl: Utsagnet jeg er sitert på i denne saken stammer fra en kommentar til rektors blogg, der jeg mest av alt oppfordret rektor til å svare på spørsmål jeg hadde stilt til hans første bloggpost. Men det jeg er sitert på i spørsmål 4 må regnes som "hearsay" for rektors del, jeg skjønner godt at han ikke vil forholde seg til akkurat det.

Jeg tar for gitt at rektor setter pris på den diskusjonen som har vært knyttet til hans blogginnlegg - det er jo akkurat denne form for levende debatt han etterlyser i bloggen sin.

Det eneste jeg virkelig savner er at UiOs ledelse sier tydelig og klart at vår institusjon anser menneskeverdet som noe u-graderbart og uavhengig av individets egenskaper eller funksjonsnivå, og at vi ikke forholder oss til omkostningene ved å legge til rette for studenter og ansatte med særskilte behov som en belastning vi helst skulle vært foruten. UiO har studenter som, bedømt utfra andres høye standarder, knappest kan sies å leve "fullverdige liv". Noen av dem føler nok på dette selv også. Det hadde vært pent av rektor om han ville forsikre dem om at vi ved UiO ikke gjør forskjell på folk.

morteaho@uio.no - 3. mai 2017 01:37

Her mener jeg Uniforum og Morten Horn har bomma fullstendig. Hva slags diskusjon er dette egentlig? Det ligner på AKP-ml sin mistenkeliggjøring av medlemmene sine for at de hadde igjen noen rester av "borgerlighet" i kroppen og måtte proletariseres ytterligere. Kanskje begrepet "moral panics" passer bedre. I de siste årene så har man sett samme bomskudd på å stemple klart ikke-rasister og ikke-muslimfiendlige som rasister og nyordet "islamofobe", basert på definisjoner av rasisme som er så brede at det ikke går an å redegjøre for dem. Jeg har prøvd med positiv innstilling, uten å ha fått det til å henge på greip. Nå er det altså en verdidiskusjon om funskjonshemming som skal prates inn i tåkeheimen, mens det er nok av reelle problemer utenfor UiO som trenger hjernekraften til både rektor, Uniforum og UiO-studenter og ansatte. Skal Uniforum nå gå i bresjen for AKP-ml lignende prosesser med rektor som skyteskive så blir det bare for dumt spør du meg. Slutt med en gang, her er det ingenting å hente. Bruk heller kreftene på mer politisk ukorrekte saker som dukker opp med jevne mellomrom, saker som koster, som man henter minuspoenger i det korte løpet. Det er der journalistisk kapasitet trengs. Dessuten så har Sterri nyansert seg https://moralistene.no/2017/04/05/lever-personer-med-downs-syndrom-fullverdige-liv/

Pål Magnus Lykkja - 3. mai 2017 09:28

Pål Lykkja, vanskelig å skjønne forbindelsen mellom mitt innlegg og det duskriver. Jeg har som mitt viktigste innspill bedt UiO ved rektor slå fast at UiOs verdigrunnlag bygger (bl.a.) på menneskerettighetene, og da ikke bare den viktige artikkel 19 om ytringsfrihet, men også den (enda viktigere) artikkel 1 om at alle mennesker har det samme menneskeverd (hvilket jeg tolker slik: uavhengig av fysisk funksjonsnivå eller andre egenskaper ved individet). Øverst på FN-sambandets hjemmeside om menneskerettigheter nå står en tema-artikkel om "funksjonshemmedes rettigheter".

UiO har som institusjon et stort ansvar for å ivareta, forsvalig og omsorgsfullt, studenter med ulike former for funksjonshemming og særskilte behov. Dette er ikke "tåkeheim", men viktge saker som UiOs ledelse vireklig bør bruke hjernekraften på. Det håper og tror jeg også at de gjør - men jeg forstår ikke helt at det ikke kan uttrykkes litt tydeligere. Det avhenger muligens av ens eget ståsted, men for meg som kommer fra medisin-grenen av akademia er respekten for menneskeverdet minst like viktig som det å hegne om ytringsfriheten. Heldigvis er det ikke nødvendigvis noen konflikt mellom disse - rektor har på prisverdig vis slått hele 3 slag for ytrings- og akademisk frihet, det gir ham solid ryggdekning til å si noe om likeverd og menneskeverd også.

morteaho@uio.no - 3. mai 2017 10:57

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11683723-ytringsfrihet-nok-en-gang

havardnyhus@webid.uio.no - 3. mai 2017 22:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere