DEBATT: Farvel Horisont 2020 - velkommen Horisont Europa

Vi er reelt bekymret for at overgangen mellom det åttende og niende rammeprogrammet bidrar til en tydelig vridning mot utvikling og innovasjon, og en nedtoning av viktigheten av forskning, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka ved UiO. 

En mann og en kvinne sitter og snakker

SKREMMENDE: The Research and Innovation pact viser en skremmende og manglende forståelse for verdien av forskning, og betydning av forskning for innovasjon og samfunnsutvikling ikke minst på litt lengre sikt, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka ved Universitetet i Oslo

Foto: Ola Sæther

Horisont 2020 (H2020) er snart historie. En suksessfull historie for europeisk forskning og for UiO. Vi har hentet store ressurser, ikke minst til langsiktig grunnleggende forskning. Horisont Europa (HEU), EUs niende rammeprogram, står nå for døren. Potensialet er stort. Ikke minst for å lykkes bedre med samarbeidsprosjekter om samfunnsutfordringer og i tematiske utlysninger. Det krever videre og skjerpet innsats.De fleste utlysningene i H2020 er nå endelig avgjort. Vi har til sammen hentet hele 175 mill € til grensesprengende forskning. Det er nesten en dobling fra forrige rammeprogram (89 mill €). Vi har både hentet flere prosjekter (255 mot 157) og økt gjennomsnittlig størrelse på prosjektene. Doblingen i antall ERC-prosjekter er den enkeltfaktoren som bidrar mest, men høy deltagelse i Marie Skłodowska Curie (MSCA) samt flere store enkeltprosjekter har også vært viktig.

Fagområdene som peker seg ut spesielt har stort sett vært de samme i hele perioden, nemlig helse, IKT og humaniora og samfunnsfag. Det er gledelig at vi leder stadig flere prosjekter. Det lover godt for framtiden – prosjektkoordinering er ikke uten utfordringer, men kompetansen vi bygger kan være et springbrett for lykkes i HEU. Det er viktig kompetanse å dele med framtidens forskningsledere og med andre fagmiljøer ved UiO.

Nesten 80% av bevilgningen til UiO kommer fra «Excellence-pilaren», og det skal vi glede oss over. Opprettelsen av ERC i 2007 viser seg tydelig som et viktig veiskille for EU - og for UiO som europeisk forskningsintensivt breddeuniversitet. Innretningen i EUs rammeprogram har vært og er viktig for oss. Vi har derfor lagt ned et betydelig arbeid i å sikre at også de andre delene av Horisont Europa handler om forskning og ikke om utvikling og markedsnær innovasjon. Gjennom The Guild har vi utviklet posisjonsnotater på en rekke områder som vi så har brukt i høringer og politisk påvirkningsarbeid. Disse dokumentene finner du på The Guilds hjemmeside.

Som i alt politisk arbeid lykkes vi i noe, mens vi må gi tapt i andre kamper. Vi er reelt bekymret for at overgangen mellom det åttende og niende rammeprogrammet bidrar til en tydelig vridning mot utvikling og innovasjon, og en nedtoning av viktigheten av forskning. Grensene mellom forskning, utvikling og innovasjon tones ned. Diskusjonene rundt den nye strategien for det europeiske forskningsområdet, ERA, synliggjør dette. The Research and Innovation pact viser en skremmende og manglende forståelse for verdien av forskning, og betydning av forskning for innovasjon og samfunnsutvikling ikke minst på litt lengre sikt.

Vi må fortsette vårt forskningspolitiske arbeid, men vi må ikke minst vise i praksis hva forskning er, og hva forskning bidrar med. Vi skal slett ikke miste synet av hva dette betyr for hver enkelt forsker. Det blir lett snakk om politikk og penger, men det handler om noe helt annet. Dette er åpenbart dersom man leser hva våre 72, til nå signerte, ERC-prosjekter dreier seg om. Det ble et av flere tema i en nylig innspilt panelsamtale ledet av Daniel Naurin om EUs nye rammeprogram. Her fikk vi ikke minst hjelp av Ingrid Lossius Falkum og Mats Carlsson til å reflektere over muligheter og utfordringer ved å delta på den europeiske forskningsarena.

Vi takker for stor innsats i Horisont 2020 - og gleder oss til å bidra for at vi lykkes enda bedre i Horisont Europa.

(Dette innlegget ble først publisert i Rektorbloggen 2. mai 2021

Av rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka, Universitetet i Oslo
Publisert 3. mai 2021 17:41 - Sist endra 3. mai 2021 17:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere