DEBATT: Todelt ledelse – svar til Jordheim og Solbakk

Jeg mener todelt ledelse er å foretrekke på fakultets- og instituttnivå, men er åpen for at lokale forhold kan gjøre enhetlig ledelse til en god løsning enkelte steder.

Foto: Ola Gamst Sæther

I et innlegg i Uniforum har universitetsstyrekandidat Helge Jordheim et godt poeng når han advarer mot at debatten om sentrale universitetspolitiske spørsmål skal føres «som om vi befant oss i henholdsvis herre- og damegarderoben».

Samtidig kan det fort bli sånn gitt UiOs valgsystem – med radikal kjønnskvotering som innebærer at én mann og én kvinne skal velges inn i styret – og som gjør at det i realiteten er de mannlige kandidatene som konkurrerer mot hverandre og tilsvarende for kvinnene.

Jeg tar gjerne imot utfordringen fra Jordheim til å svare på Jan Helge Solbakks spørsmål «Er todelt ledelse på høyere nivå en god eller dårlig idé, og hvorfor?». I min valgplattform skriver jeg: «Jeg er en prinsipiell tilhenger av universitetsdemokratiet og at det er valg til viktige posisjoner. En valgt rektor som styreleder gir en klar faglig ledelse av institusjonen og en institusjonell forankring hos de ansatte. Dette støtter også opp under institusjonens autonomi og akademisk frihet.»

Av samme grunn mener jeg todelt ledelse er å foretrekke også på fakultets- og instituttnivå, men er samtidig åpen for at det kan være lokale forhold som gjør at enhetlig ledelse kan være en god løsning enkelte steder.

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av førsteamanuensis og universitetsstyrekandidat Ingrid Lossius Falkum
Publisert 1. juni 2021 10:01 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere