DEBATT: Arne Melsom: – Stenseth tar ikke min kritikk innover seg

Gjennom sine innlegg i dagspressen har Stenseth valgt å ta steget inn i den offentlige debatten. Jeg ber ham derfor ta et oppgjør med kinesiske myndigheter, skriver Arne Melsom i et svar på Nils Chr. Stenseth svarinnlegg om Kina-kritikk. 

Et portrett av en mann med briller

IKKE NOE SVAR: Jeg har ikke fått noe svar på min etterlysning av et kritisk blikk, for ikke et eneste av de konkrete punktene jeg tar opp blir imøtegått, skriver Arne Melsom i et svar til professor Nils Chr. Stenseth. Bildet viser en protest mot kinesiske myndigheter i Hongkong. 

Foto: Janetcm/flickr

Innledningsvis vil jeg takke Nils Christian Stenseth for at han forteller Uniforums lesere om sine erfaringer og virke som forsker. Som jeg skrev i mitt innlegg, er Stenseth en av Norges fremste naturvitere, og det er selvfølgelig ikke noe galt i han velger å dele sine erfaringer med leserne.

Kort oppsummering av Stenseths svar

Dessverre gjør han ikke noen god innsats når det gjelder å svare på kritikken jeg kom med. La meg først oppsummere Stenseths innlegg i noen få punkter:

  • Stenseth bistår andre forskere når han kan, også når det ikke er til egen nytte
  • I Stenseths krets er det flere fremragende kinesiske forskere
  • Stenseth har erfaring med eksempler på at kinesiske myndigheter lytter til forskere
  • Stenseth har selv ikke blitt hindret i sitt faglige arbeid i Kina (på ett unntak nær)
  • Stenseth forholder seg til kollegaer med ikke-konfronterende dialog
  • I Kina og i andre land hjelper Stenseth unge forskere videre opp karrierestigen

Jeg har ingen grunn til å tvile på noen av disse utsagnene, og, med ett viktig unntak (2. under), har jeg heller ingen motforestillinger. Når det gjelder det første punktet om uselviskhet, kan jeg av egen erfaring bekrefte at påstanden medfører riktighet.

I sitt svar benytter Stenseth deretter muligheten til å skrive en festtale for sitt virke i internasjonal forskning. Heller ikke her har jeg noe å utsette, jeg er ikke i tvil om at Stenseth har gjort et beundringsverdig arbeid.

Tre spørsmål til Stenseth

Det kan virke som at Stenseth forstår meg dithen at jeg ber ham ta et oppgjør med kinesiske forskere. Det er feil. Gjennom sine innlegg i dagspressen har Stenseth valgt å ta steget inn i den offentlige debatten. Jeg ber ham derfor ta et oppgjør med kinesiske myndigheter, med hvordan de legger begrensende rammer for forskning, og deres selektive forhold til forskningsresultater. Selvfølgelig kan ikke kinesiske forskere lastes! Med mindre de samtidig har verv som gjør dem ansvarlige for overgrep.

Jeg har ikke fått noe svar på min etterlysning av et kritisk blikk, for ikke et eneste av de konkrete punktene jeg tar opp blir imøtegått. Stenseth synes å begrunne dette med at han utelukkende uttaler seg om saker han setter seg inn i, begrenset til eget kompetanseområde. Med utgangspunkt i det opprinnelige innlegget jeg skrev, vil jeg da utfordre Stenseth til å komme med svar på tre spørsmål (i uthevet skrift under):

  1. I Aftenpostenartikkelen uttrykker Stenseth at kinesiske myndigheters håndtering av epidemien ikke er kritikkverdig, bortsett fra at de burde ha lyttet til legen Li Wenliang. Siden dette må være innenfor Stenseths kompetanseområde og/eller en sak han har satt seg inn i, hvorfor svikter motet når jeg konfronterer deg med behandlingen av andre varslere? Den torturerte aktivisten Zhang Zhan må tilbringe fire år i fengsel for å ha varslet om forholdene i Wuhan.
  2. Som en fortsettelse av forrige punkt, så er et flerårig fengselsopphold for en aktivist i Kina et hasardspill med egen helse som innsats: Etter tre år fikk nylig menneskerettighetsadvokaten Yu Wensheng for første gang kontakt med sin ektefelle. Hun kunne fortelle at Yu hadde fått trukket tre tenner, at hans høyrehånd var så skadet at han ikke kunne skrive med den, og om annen mishandling. En av kollegaene Stenseth skryter av, Chen Zhu, har blant annet vært helseminister i Kina, og også president for kinesisk Røde Kors. Jeg vil med dette innstendig oppfordre Stenseth å ta kontakt med Chen og forlange at han, med sin bakgrunn, må arbeide for å bringe mishandlingen av dissidenter til opphør. Stenseth skriver at han blir lyttet til blant personer høyt oppe i systemet. Vil du ta et initiativ overfor Chen og oppfordre om at mishandling av fanger må stanses?
  3. I det opprinnelige innlegget refererte jeg til Kinas industrielle fiskeflåte som er klassifisert som verdens minst bærekraftige, og som driver med betydelig overfiske langt unna kinesiske farvann. Stenseth kan umulig mene at dette er utenfor sitt kompetansefelt: Bærekraftig forvaltning har vært et sentralt tema for Stenseth og hans forskergruppe ved Universitetet i Oslo. Han har også tatt til orde for at forskning må føre til handling på dette feltet. Her er Stenseth både i den gunstige posisjonen at dette er et felt han er anerkjent som en ledende forsker i, og han har et nettverk i Kina som lytter til ham. Vil du henvende deg til kinesiske myndigheter og forklare at deres fiskeri på verdenshavene må bli betydelig mer bærekraftig? Dette dreier seg om vårt felles matfat.

Engasjerte naturvitere

Det har i de senere år vært en positiv utvikling med naturvitere som stadig oftere tar med seg sin kunnskap og sine forskningsresultater inn i det offentlige ordskiftet. Et godt norsk eksempel på dette, er foreningen Concerned Scientists Norway som søker å bringe viten inn i en helhetsforståelse av samfunnsutviklingen.

Det som er problemet med Stenseths inntreden i det offentlige ordskiftet i forbindelse med pandemien, er at han åpenbart ikke har noe ønske om å bidra til en helhetlig forståelse. ‘Åpenbart’ fordi han gjennom sitt svar til meg uttrykkelig nekter å forholde seg til momenter som peker i en annen retning enn den fortellingen han formidler. Når man som forsker henvender seg til hele Norges befolkning, så trer man ut av sin snevre forskerramme, og blir en del av et samfunnsomspennende ordskifte. Uten å presisere at hans egen erfaring har betydelige begrensninger, er det da svært uheldig når Stenseth kommer med en ubetinget påstand i VG om at “myndighetene lytter til forskerne” i Kina.

En siste oppfordring

Med sitt enorme mot har kinesiske aktivister som utfordrer makteliten i Beijing min grenseløse beundring. Før han skriver neste innlegg i dagspressen om forholdene i Kina, håper jeg Stenseth først leser vår alles Arnulf Øverland

Av Arne Melsom, dr. scient. (fysisk oseanografi) og styremedlem i Hongkongkomiteen i Norge
Publisert 18. jan. 2021 04:30 - Sist endra 19. jan. 2021 12:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere