DEBATT: Manglende kjønnsbalanse i faste akademiske stillinger svekker universitetsdemokratiet

I motsetning til Jordheim er det ett «dilemma», for å bruke hans uttrykk, jeg ikke har glemt i min valgplattform; gapet mellom kvinner og menn i faste akademiske stillinger.

SLÅR TILBAKE: I motsetning til Jordheim er det imidlertid ett «dilemma», for å bruke hans uttrykk, jeg ikke har glemt i min valgplattform; gapet mellom kvinner og menn i faste akademiske stillinger, skriver Jan Helge Solbakk.

Foto: Ola Sæther

Takk til Helge Jordheim for sin tydelige støtte til todelt ledelse fra tå til topp, og at han i samme innlegg sender spørsmålet videre til de tre kvinnelige styrekandidatene, Mariel Aguilar-Støen, Ingrid Lossius Falkum og Helene Amundsen Nissen-Lie.

I motsetning til Jordheim er det imidlertid ett «dilemma», for å bruke hans uttrykk, jeg ikke har glemt i min valgplattform; gapet mellom kvinner og menn i faste akademiske stillinger. I likhet med Ingrid Lossius Falkum og Helene Amundsen Nissen-Lie er jeg glassklar på dette punkt, og konkret: Mentorprogrammet for kvinnelige PD-er bør videreutvikles, for eksempel ved å etablere en 'professorskole' for kvinnelige PD-er ved hvert fakultet.

Også Finn-Erik Johansen peker på dette dilemma: «Jeg mener vi må erkjenne at det finnes strukturelle årsaker til slik ubalanse og at vi må være villige til å ta strukturelle grep som motvirker dette». Det ville imidlertid være opplysende om Johansen kunne klargjøre hvilke strukturelle grep han tenker å ta for å endre på dette.  

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av professor og UiO-styrekandidat Jan Helge Solbakk
Publisert 31. mai 2021 11:38 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere