DEBATT: Med en lettskremt finger på avtrekkeren

Når UiOs ledelse lar slike svake og foreløpige signaler danne grunnlag for en så radikal beslutning som å gjøre undervisningen digital, kan det virke som de har en veldig lettskremt finger på avtrekkeren, skriver Kristian Bjørkdahl.

En mann med yttertøy og skjerf står i alleen midt på Blindern med høstløv på trærne.

RASJONALISERING: Riktignok finner man nok av folk som anstrenger seg for å snakke digital undervisning opp og frem om dagen, men om vi skal være ærlige, må vi innrømme at dette i stor grad er rasjonalisering, skriver Kristian Bjørkdahl, undervisningsleder ved Senter for utvikling og miljø (SUM) på UiO. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Universitetsledelsen gikk tidligere i dag ut med en melding om at UiO skal planlegge digital undervisning også til høsten. Dette er riktignok ikke første gang under pandemien at ledelsen har blitt drevet til slike dekreter, men dette kom likevel overraskende på mange av oss.

Aller først: Det er beklagelig at ledelsen i så liten grad søker råd i organisasjonen før de tar en slik beslutning. Det ville vært bedre om de – også i en situasjon som denne – la ned større innsats for å få organisasjonen med seg. (Det er mulig at inntrykket av å bli holdt utenfor kommer av at jeg sitter sært til, organisatorisk, men vi som sitter sært til er jo også del av organisasjonen!)

Så langt har de fleste av oss kun fått høre disse to begrunnelsene: 1) helsemyndighetene har signalisert tiltak også til høsten, og 2) UiO ønsker å gi studenter og ansatte forutsigbarhet.

Dette er to direkte dårlige begrunnelser.

Men Svein «Itchy-Trigger» Stølen og Arne «The Kid» Benjaminsen har kanskje ikke mer is i magen?

Hva gjelder myndighetenes signaler, stemmer det at de har varslet tiltak ut året, men per i dag har de ikke sagt noe om hvilke tiltak det er snakk om. Når de har blitt presset til å uttale seg konkret om dette, har helsemyndighetene foreløpig vist til slike ting som grundig håndvask og desinfisering. Dette er også tiltak, naturligvis, men det er noe hysterisk å mene at de medfører et behov for digital undervisning ved UiO. Når UiOs ledelse lar slike svake og foreløpige signaler danne grunnlag for en så radikal beslutning som å gjøre undervisningen digital, kan det virke som de har en veldig lettskremt finger på avtrekkeren. Men Svein «Itchy-Trigger» Stølen og Arne «The Kid» Benjaminsen har kanskje ikke mer is i magen?

Kanskje tenker ledelsen at det ikke er noen nevneverdig forskjell mellom digital og fysisk undervisning, at det ene er omtrent like godt som det andre? Vel, den må de lenger ut på prærien med. Riktignok finner man nok av folk som anstrenger seg for å snakke digital undervisning opp og frem om dagen, men om vi skal være ærlige, må vi innrømme at dette i stor grad er rasjonalisering – det er forsøk på å få situasjonen til å se mindre fortvilt ut enn den egentlig er. Alle som vet noe som helst om sosial omgang mellom mennesker, vil forstå at heldigital undervisning knapt fortjener betegnelsen «undervisning». «Nettkurs» vil være et mer passende begrep. Også nettkurs kan være mer eller mindre gode, naturligvis, men hvis du mener at undervisningen din like gjerne kan tilbys (hel)digitalt, da stiller jeg store spørsmål ved undervisningen din.

Når det gjelder ønsket om å gi studenter og ansatte forutsigbarhet, mener jeg at det er omtrent like feilslått. En pandemi er ikke en forutsigbar situasjon, og man kan ikke nedkjempe pandemiens uforutsigbarhet med institusjonell forutsigbarhet. En pandemi krever ikke først og fremst klare linjer og tydelige forventninger, men fleksibilitet, omstillingsevne og en vilje til å leve med usikkerhet. Det er mulig at UiOs ledelse tenker at det er nettopp slike egenskaper de nå fremviser, men det å ta en slik beslutning nesten fire måneder før den strengt tatt må tas, er ikke tegn på fleksibilitet, det er et tegn på at man er firkantet og tungrodd.

Det er også noen andre underlige forhold rundt beslutningen og måten den har blitt kommunisert på.

Hvorfor legger man for eksempel ned spesielle – og strengere – føringer for engelskspråklige programmer? Man blir vel ikke mer smittefarlig av å snakke engelsk? Ledelsen har antagelig tenkt at reiseforbudene kan bli forlenget, men dette vet vi heller ikke noe om ennå. Dessuten tar også engelskspråklige programmer opp studenter fra Norge, så hvorfor skal man ikke kunne drive ordinær undervisning for én del av studentgruppen, mens man tilrettelegger digitalt for en annen?

Har man først trykket på avtrekkeren, er det lett å tenke at det allerede er for sent

Videre sier meldingen ikke noe om hvorvidt man vil få anledning til å tilpasse dekretet til de forskjellige enhetene og programmene. Det virker ikke slik. Men har ledelsen virkelig tenkt at denne beslutningen skal få samme konsekvenser for en sal full av hundrevis av studenter som for en liten gruppe på 7, 13, eller 20 stykker? Hvilket rasjonale ligger i så fall til grunn for det?

Har man først trykket på avtrekkeren, er det lett å tenke at det allerede er for sent. Men fra tid til annen bommer selv drevne revolvermenn, og det er nettopp det jeg mener ledelsen har gjort her. Det er lov å angre seg.

 

 

Emneord: Undervisning, Koronavirus Av Kristian Bjørkdahl, undervisningsleder ved Senter for utvikling og miljø, UiO
Publisert 22. apr. 2020 00:06 - Sist endra 2. feb. 2021 14:40

Ledelse for et universitet må planlegge for alle scenarier, nettopp fordi pandemien ikke er forutsigbar. Det betyr ikke at man har trykket på avtrekkeren. Ulike scenarier diskuteres og analyseres grundig hos oss ved NTNU også, men forskjellen er kanskje at de ikke publiseres offentlig. Selvsagt ønsker vi alle å møte studentene på campus! Om det ikke er mulig gjør vi som best vi kan, uansett om det kalles framtidsrettet digitalisering, nettkurs eller undervisning.

bungum@ntnu.no - 22. apr. 2020 00:34

Siden Kristian Bjørkdahl selv uttrykker seg flåsete er det fristende å møte ham på samme vis. Når ledelsen på et universitet søker råd før en avgjørelse skal tas gjør de neppe det ved å spørre hver lille mellomleder eller saksbehandler. Jeg antar de gjør det gjennom fakultetsledelsen. Om fakultetsledelsen føler det er behov for det går de nedover i kjeden. Og går de langt nok kan det til og med hende de når Bjørkdahl.

Erland Nettum - 23. apr. 2020 12:13

Erlend Nettum; vi leser følgende fra Kristian Bjørkdahls innlegg; "Aller først: Det er beklagelig at ledelsen i så liten grad søker råd i organisasjonen før de tar en slik beslutning. Det ville vært bedre om de – også i en situasjon som denne – la ned større innsats for å få organisasjonen med seg. "

Hvordan kan en karakterisere dette som flåset? Han framstår med større selvstendighet enn en som kommer med slike karakteristikker, kan man si

Bjørkdahl får også støtte fra Forskerforbundet. I innlegget "Hva skjedde med medbestemmelsen, rektor? skrev tillitsvalgte i Forskerforbundet at de støtter Kristian Bjørkdahl både i at avgjørelsen ble tatt for raskt, og at medlemmene ikke ble inkludert. 

 

Heidi Thorp Stakset, Trondheim

 

heist@webid.uio.no - 23. apr. 2020 14:39

Unødvendig og flåsete av Kristian Bjørkdahl. Helt enig med Erlend Nettum og bungum. Det er over 7000 ansatte og ca 25000-28000 studenter ved UiO.  Det er viktig med forutsigbarhet, noe ledelsen ved UiO har gjort med sine avgjørelser, som garantert er godt gjennomtenkt. Jeg vil tro at med den riktige avgjørelsen ledelsen tok tidlig i mars, har det blitt avverget et potensielt høyt smittetall, som i verste fall kunne medført dødsfall. 

Bjørg Larsen - 24. apr. 2020 12:00

 

Debatten viser de ulike systemene som finnes innenfor universitetene, noe vi også ser i sykehusene. Vi har administrasjonen som gir ordre på en eksplisitt måte. Både beordringene, tiltalene og språket i debatten reflekterer konflikten i de ulike nivåene i systemene. Noe av problematikken skyldes at universitetet har mange funksjoner, både undervisning, forskning, samfunnsoppdrag og administrering, og disse ulike målsettingene støter sammen med hensyn til verdier, språk og tenkning. Pengene er en verdi som også er kilde til splid. Videre har universitetet en spesiell autoritetsstruktur. Den er langt mer idealisert enn en industrifirma for eksempel, uten fagforeninger

Heidi Thorp Stakset

heist@webid.uio.no - 25. apr. 2020 19:08

Heidi Thorp Stakset, hvordan kan man definere følgende setning som noe annet enn flåsete? "Men Svein «Itchy-Trigger» Stølen og Arne «The Kid» Benjaminsen har kanskje ikke mer is i magen?" Man skulle tro Bjørkdahl var journalist i Universitas. 

Erland Nettum - 27. apr. 2020 12:19

Erland Nettum, jeg forstår. Jeg selv ville nok ikke tatt i bruk slike uttrykk. Er det kulturelt betinget, eller kanskje også relatert til kjønn?  Tittelen tyder på det. Setningen er uthevet i teksten og blir derfor lagt spesielt merke til. Det handler kanskje om å bruke sterke virkemidler for å få noen til å lytte. Mange er lei seg om studentene ikke kommer tilbake til høsten. Man blir underlagt «digital læring» Man blir skeptisk

Diskusjonen om digitalisering pågår ved andre universiteter. Ved NTNU skriver  Arve Hjelseth og Eli Smeplass,  at de «håper inderlig at digitaliseringsentusiaster ikke faller for fristelsen til å misbruke krisen til å implementere mer teknologisk drevet undervisning enn vi faktisk finner meningsfullt «  De skriver videre:  «Det er alltid fint med både erfaringsutveksling og orienteringer om nye kurs eller hjelpemidler, men fundamentalt sett er fagligheten utgangspunktet for all undervisning, og vi utvikler våre emner på grunnlag av faglige vurderinger.»

Universitetsavisa 27.04

Heidi

heist@webid.uio.no - 27. apr. 2020 21:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere