KRONIKK: Internasjonale studenter faller mellom alle stoler

Når de spør SIO om å slippe husleie, eller får betale mindre, får de ikke svar. Hvis de vil reise hjem, har de ikke penger til billett, eller det går ikke noe fly – eller begge deler.

GLEMT BORT: Så disse studentene er rett og slett glemt bort, skriver Uniforum-skribent Johanne Sundby. 

Foto: Ola Gamst Sæther

K R O N I K K

På Universitetet I Oslo går ting sin gang, med tilpasninger her og der, og økonomiske løsninger for studentene. For oss som jobber med globale spørsmål er det enkelte ting som ikke lar seg løse, for eksempel doktorgrads- og masterstudenter som skulle ha gjort feltarbeid i land i sør, som ikke får reist. Forskning i fattigere land tar ofte mer tid selv når situasjonen er oversiktlig, og nå er det full stopp. For noen av disse studentene betyr epidemien at de enten ikke får gjort arbeidet sitt, eller at de må begynne den møysommelige prosessen det er å finne et nytt tema.

I Norge har vi jo for en del år siden kvittet oss med en rekke eksterne finansieringsmuligheter for studenter fra sør. Det vi har igjen i programmene våre er selvfinansierende studenter som nyter godt av at selve studieløpet er rimelig i Norge – enn så lenge. Ofte har de støtte av foreldrene sine i oppstarten, og når de har vært her en tid får de raskt innpass på arbeidsmarkedet og har deltidsjobber. Dette er jo godt kvalifiserte innvandrere. De har rett til å jobbe 20 timer i uka. Av det de tjener betaler de skatt. Når de fornyer visumet sitt og får oppholdstillatelse, er en slik arbeidskontrakt nok for å forsvare at de kan forsørge seg selv mens de studerer i Oslo, selv om de ikke har fete bankkonti.

Ved henvendelse til NAV får de vite at de ikke har krav på støtte

 Da Covid-19 ble et problem, mistet mange av disse studentene jobbene sine, og derfor har de heller ikke noen inntekt. Litt må de ha, til husleie, mat, bussbillett. De fleste kan ikke lenger få støtte av foreldre, for økonomien i hjemlandet er også affisert. Ved henvendelse til NAV får de vite at de ikke har krav på støtte. Når de spør SIO om å slippe husleie, eller får betale mindre, får de ikke svar. Hvis de vil reise hjem, har de ikke penger til billett, eller det går ikke noe fly – eller begge deler.

Så disse studentene er rett og slett glemt bort. Her er et par eksempler:

En tjuesju år gamel jente fra Asia studerer på et masterprogram. Hun kom til Norge i august i fjor. Hun finansierer studiet selv og er avhengig av inntekt. Hun mistet jobben da Norge ble stengt ned. Nå har hun ikke penger til husleie og mat. Hun kan heller ikke søke om lånekassestøtte fordi hun er utlending og ikke bor fast i Norge. Hun får ikke arbeidsledighetstrygd. Hun har også et problem med å møte kravet om at hun har nok penger , slik at hun kan forlenge oppholdstillatelsen, hun HAR nemlig ikke noen penger. Ikke en gang penger til å betale avgiften for søknad om oppholdstillatelse. I verste fall må hun avbryte studiet. Så hva har hun gjort?  Hun forsøker å leie bort studenthybelen sin for å få litt penger. Hun flytter inn til en venn – og de blir da svært trangbodd. Og hun er, som alle oss andre, redd for smitte. Hun kjenner få i Norge, og føler seg alene.

Nå må han, som alle andre, jobbe hjemme

En annen student hadde kvotestipend for å ta en doktorgrad, men som vi alle vet kan doktorgrader dra litt ut. Han er snart ferdig, men har det siste året ikke mer stipend, men har jobbet ved siden av studiet. Han har familie med seg til Norge, og bor trangt, men har hatt kontorplass på UiO. Nå må han, som alle andre, jobbe hjemme. Han har små barn, og har ikke et eget rom der han kan jobbe. Barnehage og småskole er stengt, og barna er rundt føttene hans hele dagen, med stadige ønsker om oppmerksomhet. Han har fått problemer med å konsentrere seg om å skrive avhandlingen sin. Han har spurt om han kan få jobbe på kontoret, men det er ikke tillatt, fordi regjeringen har stengt universitetet. Han mangler penger til å søke forlenget oppholdstillatelse, og mangler tid til å bli ferdig. Og mangler penger til hjemreise. Han er nesten ferdig med doktorgraden.

Men de faller mellom alle hjelpetiltakene

En tredje student er også en som har hatt kvotestipend, og som snart er ferdig. Han har brukt mer tid enn det som var beregnet, også fordi hjemlandet har vært rammet av store konflikter – blant annet er hjembygdene hans hjemsøkt av terrorisme og politisk uro, og Covid-19 er på frammarsj, der òg.  Han er nygift, men har ikke fått reist hjem til sin kone, planen var at hun skulle komme hit. Nå er de i hver sin verdensdel.  Han har også mistet jobben, og vet ikke hvordan han skal komme seg videre. Veilederne hans er travelt opptatt med å legge om til nettundervisning og søke om nye forskningsmidler, og den bærbare PC-en hans har sett bedre dager og egner seg ikke til nettmøter.

Dette er oppegående studenter som har deltatt aktivt i faglige og sosiale aktiviteter i Norge, som har lært seg norsk og som har lært seg fag, og som skal hjem til landet sitt med nye kvalifikasjoner som landene trenger.

Men de faller mellom alle hjelpetiltakene.

Nå har de laget et aksjon for å få oppmerksomhet:

"Covid 19 having a devastating effect on small businesses, workers and non - salaried student employees. Canceling rent payments for the duration of the Covid-19 virus pandemic would relieve financial pressure of international students. We don’t have any kind of social protection here, all that they had addressed is for citizens. The government offers support money for the workers but as students also lost their job it's quite tough for students to pay their housing bills. Everyone deserves equal help from the government. We, students, are very worried about how we’ll survive without any income and support money in here and we don’t know when it’ll stop. Therefore, we international students requested to the Norwegian government to cancel our rent payment during COVID-19.

Please sign this petition if you agree!"

Emneord: Koronavirus, Internasjonalisering, Arbeidsforhold, Studieforhold Av Johanne Sundby
Publisert 6. apr. 2020 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere