DEBATT: Henrik, stopp direktoratiseringen av sektoren!

Gi oss tillit. Ikke svekk den institusjonelle autonomien som har gjort Universitetet i Oslo til en så sentral samfunnsinstitusjon i over 208 år. Det er budskapet fra UiO-rektor Svein Stølen til statsråd Henrik Asheim.

TILLIT: Rektor Svein Stølen ber den nye  forskings- og høgare utdanningsministeren Henrik Asheim om å gi tillit til sektoren. På bildet besøker Henrik Asheim Center for Computing in Science Education da han vikarierte som statsrsåd for Torbjørn Røe Isaksen høsten 2017. 

Foto: Ola Sæther

Statsråd Nybø har gjort en fin jobb for sektoren. Likevel står svært viktige oppgaver foran nyoppnevnt statsråd Henrik Aasheim. I februar leveres forslag til en ny universitets- og høyskolelov. Jeg blir ikke overrasket om vi presses ytterligere mot tilsatt ledelse, ekstern styreleder og flertall av eksterne medlemmer i styret. Presset skyldes til dels manglende forståelse for at universitetene har sannhet og kritisk tenkning som kjerneprinsipp.

«Produktet» er kunnskap. Hovedrollen innehas av fagpersonen. Organiseringen må være fleksibel og kunne tilpasses institusjonen - og vi har 10 svært ulike universiteter i Norge. Presset skyldes også manglende tillit og ønsket om en større brukerorientering og umiddelbar nyttetenkning – en instrumentalisering av sektoren.

Her må Henrik Aasheim stå imot. Gi oss tillit. Ikke svekk den institusjonelle autonomien som har gjort Universitetet i Oslo til en så sentral samfunnsinstitusjon i over 208 år. Vi må få beholde selvråderetten, og ikke plasseres under direktorater som drar oss mot en byråkratiserende detaljtankegang i en tid som mer enn noe krever store disruptive, kreative tanker og løsninger som bidrar til en bærekraftig verden.

Vi trenger selvråderett over eiendommer - det gir oss strategisk kraft. Vi trenger mindre rapportering og interne nasjonale konkurranser i en global kunnskapsverden (ref 48 mål fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning om oppfølging av bærekraftsmålene). Ikke minst i en tid hvor effektiviserings- og administrasjonskutt flytter administrative oppgaver over på vitenskapernes skuldre.

(Innlegget ble først publisert i Rektorbloggen 24.01.2020)

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo
Publisert 24. jan. 2020 15:34 - Sist endra 24. jan. 2020 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere