DEBATT: En milepæl - UiO har hentet inn 150 millioner euro fra Horisont 2020

Siden november 2019 har vi fått 42 nye prosjekter og har nå totalt 202 H2020-prosjekter. Den totale bevilgningen øker med det fra 111 til 150 millioner euro, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka. 

Universitetsbygningene i sentrum i ettermiddagssol en novemberdag

HÅVER INN: UiO har håvet inn 150 millioner euro til 200 prosjekter gjennom Horisont 2020, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft/Uniforum

Horisont 2020 handler om å være med å utvikle den globale kunnskapsallmenningen. Kombinasjonen av konkurranse og samarbeid utvikler dessuten UiO kvalitativt. Vi engasjerer oss i store samarbeidsprosjekter, og vi henter ERC midler som utvikler både forskningen og forskerne. Det er hyggelig å se at vi lykkes. Vi har nå passert 200 prosjekter og 150 millioner euro i inntekter.

Siste halvår har vært et godt H2020-halvår for UiO. Siden november 2019 har vi fått 42 nye prosjekter og har nå totalt 202 H2020-prosjekter. Den totale bevilgningen øker med det fra 111 til 150 mill euro. Selv om det ikke er pengene som er målet, er både prosjektene og ressursene muliggjørende. Bak Eurobeløpene ligger mye hard jobbing, muligheten for forskning på forskningsfronten, sterke koblinger til internasjonale forskernettverk og ikke minst vendepunkt i karriereløp for UiOs forskere.

Årsaken til økningen kan i stor grad tilskrives 11 nye ERC prosjekter, og stabil deltagelse innenfor Marie Skłodowska Curie. Fremdeles kommer omtrent 80% av vår bevilgning fra pilaren for fremragende forskning, men også innenfor pilarene fokusert på samfunnsutfordringene og industrielt lederskap er det flere nye prosjekter. Siste halvår har vi fått seks nye prosjekter innenfor helseprogrammet - hvorav to er koordinert fra UiO - og fem nye prosjekter innenfor Humaniora og samfunnsvitenskap. I tillegg er det også nye prosjekter innenfor miljø og IKT. Gledelig er det også at suksessraten som har steget jevnt gjennom Horisont 2020, nå øker ytterligere fra 14 % til litt over 15 %.

Med 41 av 77 norske ERC-prosjekter har UiO fremdeles over halvparten av ERC-prosjektene i den norske UH-sektoren. Vi kan røpe at 12 av 28 ERC-starting grant-søkere har kommet til andre runde i år, og at 10 av 30 consolidator grant-søkere har oppnådd det samme. Vi ønsker alle lykke til. Svaret på starting grant søknadene kommer i løpet av sommeren, mens resultatet for consolidator grant forventes senhøstes.

UiO er koblet på et europeisk forskningssamarbeid i vekst og endring. Fra EUs fjerde rammeprogram, FP4, til det åttende, Horisont 2020 (H2020), har budsjettet til EUs rammeprogram nesten seks-doblet seg. UiOs bevilgning hittil i H2020 er på sin side syv-doblet fra 1994. Det er ikke bare snakk om mer av det samme: Opprettelsen av ERC i 2007 var et vannskille, ikke bare for EU, men også for UiO.

RAMMEPROGRAM

ÅR

ANTALL PROSJEKTER

BEVILGNING I MILL. EURO

FP3

91-94

3

0

FP4

94-98

89

11

FP5

98-02

97

16

FP6

02-06

138

25

FP7

07-13

157

89

HORISONT 2020

14-20

202

150

Totalt

1991-2020

686

291

Vi holder ikke bare tempoet, vi lykkes i økende grad. Fra null til 200 på .. 30 år!

Vi fortsetter arbeidet. Et spor er det politiske påvirkningsarbeidet og det generelle samarbeidet gjennom the Guild. Et annet spor handler om å bedre forskerstøtten blant annet gjennom nye fellesløsninger. Det tredje sporet er likevel det viktigste; det arbeidet som skjer i universitetets indre - fra hver enkelt forsker og forskergruppe. Tusen takk for formidabel innsats!

(Dette innlegget ble først publisert i Rektorbloggen 14. 07. 2020) 

Emneord: ERC, Europa. Internasjonalisering, Forskning Av rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka, Universitetet i Oslo
Publisert 15. juni 2020 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere