Uggerud går baklengs inn i fremtiden

Både eksaminering og sensur blir enklere når skrivingen gjøres på datamaskin – for eksempel løses utfordringer knyttet til utydelig håndskrift. Det skriver Realistlista i et svar på kjemiprofessor Einar Uggeruds kritikk av digital eksamen.

EKSAMENSDEBATT:  Både professorer og studenter diskuterer fordelene og ulempene med digital eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Foto: Ola Sæther

I Uniforum klager Einar Uggerud, professor i kjemi ved UiO, over skoleeksamensformatet. Han er ikke alene om å mislike formatet, og vi er enige i at noe må endres. Men Uggeruds forslag til endringer er vi uenige i.

  • Les også i Uniforum: Begrens klageretten etter eksamen!

Problemene knyttet til å innskrenke studentenes klagerett har Jens Lægreid, leder av Studentparlamentets arbeidsutvalg, allerede svart godt på. Vi stiller oss bak Studentparlamentet og Lægreids innlegg, men vi mener de har utelatt en del viktige aspekter.

  • Les også i Uniforum: Vi må tåle å tilpasse oss samtiden

Uggerud foreslår å endre karakterskalaen fra A-F til 0-100. For emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan dette fungere utmerket for sensor. Men hvordan skille mellom en score på 83 og 85 i emner der langtekstsvar dominerer skoleeksamener? En viktig grunn til at man i 2003 gikk bort fra den gamle karakterskalaen 1,0-6,0 var at den opplevdes som for finmasket. Det var uklart hva forskjellen mellom karakterer som for eksempel 2,3 og 2,4 egentlig var. En skala fra 0-100 vil gi oss det samme problemet.

Å gå bort fra denne skalaen, vil ikke være i tråd med UiOs ønske om å være et internasjonalt universitet

Det må i tillegg nevnes at A-F er en skala som er mye brukt internasjonalt. Å gå bort fra denne skalaen, vil ikke være i tråd med UiOs ønske om å være et internasjonalt universitet. I tillegg vil utvekslingsopphold bli mer komplisert, både for UiO-studenter som ønsker å dra ut og for studenter som utveksler til UiO. Utveksling er allerede en tid- og ressurskrevende prosess, både for studenter og studieadministrasjon, og det er behov for strømlinjeforming, ikke mer papirarbeid.

Videre kritiserer Uggerud overgangen til digital eksamen. Digitalisering av eksamen kan som Uggerud sier, være vanskelig for noen emner, spesielt på MN. Men vi må ikke glemme at digitalisering er et stort fremskritt, kanskje spesielt i emner der tekst er hoveddelen av eksamen. Både eksaminering og sensur blir enklere når skrivingen gjøres på datamaskin – for eksempel løses utfordringer knyttet til utydelig håndskrift.

For eksempel kan det oppleves som absurd å skulle ha en eksamen i informatikk på papir

Uggerud hevder det er kostbart å leie og drifte eksamenslokaler i Silurveien. Disse kostnadene gir imidlertid rom til å modernisere og oppgradere eksamensgjennomføringen. Eksamenssituasjonen studentene møter i dag, er for et stort flertall likere en reell arbeidssituasjon enn tidligere. For eksempel kan det oppleves som absurd å skulle ha en eksamen i informatikk på papir. I tillegg blir Blindernhallen åpen for studentidretten, som ellers tvinges til å leie lokaler eller trappe ned aktivitetsnivået. UiO trenger ikke lenger å bruke Hasle tennishall som eksamenslokale - til studentenes store glede.

Uggeruds innlegg preges av instituttet han hører til. Dette er naturlig, men det er en dårlig idé å basere gjennomføring av alle eksamener ved UiO på erfaringer gjort ved ett institutt. Vi vil også peke på at utfordringene Uggerud nevner kan løses på en helt annen måte:

Emneansvarlige, bruk flere vurderingsformer i løpet av semesteret, ikke bare skoleeksamen.

Emneord: Undervisning, Studentforhold, Arbeidsforhold Av Realistlista ved Kari Anne Andersen
Publisert 17. jan. 2018 12:25 - Sist endra 17. jan. 2018 12:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere