Nøktern kritikk av dyr og dårlig teknologi er ikke å gå med ryggen mot framtida

Digital eksamen i dagens fasong er bedre egnet for essays og programmering enn for notasjon i termodynamikk og organisk kjemi, skriver kjemiprofessor Einar Uggerud i et svar til sine kritikere.

RETTSLIGGJORT: Ikke minst er jeg bekymret over at et rigid eksamensreglement, der fastsettelse av eksamenskarakter har blitt stadig mer rettsliggjort, vanskeliggjør avbyråkratiseringen ved UiO, skriver kjemiprofessor Einar Uggerud i et svar på kritikken han har møtt etter at han kritiserte eksamensprosedyrene ved UiO.

Foto: UiO

Bakgrunnen for innlegget mitt i Uniforum 8/1 er bekymringen om at vi har for stor interesse for eksamener og eksamensavvikling (inklusive klager og kontinuasjon) i forhold til selve undervisningen. Ikke minst er jeg bekymret over at et rigid eksamensreglement, der fastsettelse av eksamenskarakter har blitt stadig mer rettsliggjort, vanskeliggjør avbyråkratiseringen ved UiO. Ingen av de tre kritiske svarinnleggene berører denne kjernen i innlegget mitt. I stedet oppfatter jeg svarinnleggene som forsvar av kjente posisjoner.

   • Les også i Uniforum: Begrens klageretten etter eksamen!

To av svarinnleggene (Carl Henrik Görbitz, 16/1, og Realistlista ved Kari Anne Andersen, 17/1) omhandler digital eksamen, bare ett av mine fem punkter. Görbitz og Andersen er åpenbart mer begeistret for eksperimentene med digital eksamen enn de 3000 studentene ved BI som fikk ødelagt sin eksamen i november (Bergenavisen, 29/11). I innlegget mitt peker jeg på noen svakheter ved digital eksamen, men hovedpoenget er at jeg tror at digital eksamen er mer kostbar. I det lyset fremstår argumentasjonen fra Andersen og Görbitz som kvalitativ, og delvis anekdotisk. I innlegget mitt ba jeg om en objektiv økonomisk oppstilling. Den venter jeg fortsatt på.

    • Les også i Uniforum: Fremtiden er digital! 

                                          Uggerud går baklengs inn i fremtiden

Andersen er hjertelig velkommen til å besøke laboratoriet mitt for å se om det stemmer at jeg sånn i min alminnelighet går med ryggen mot framtida. Ved Kjemisk institutt har en hatt stor nytte av datamaskiner siden 1950-tallet, og i dag benytter vi verdens kraftigste regnemaskinanlegg til beregninger og avansert digital teknologi til instrumentstyring. Imidlertid er nåværende teknologi for digital eksamen etter min mening for dårlig utviklet, og jeg finner det krevende at mine kolleger, og ikke minst studentene, må være prøvekaniner for denne teknologidrevne utviklingen. Digital eksamen i dagens fasong er bedre egnet for essays og programmering enn for notasjon i termodynamikk og organisk kjemi.

Jeg er enig med studentpolitiker Jens Lægreid (Uniforum 9/1) i at det gamle karaktersystemet virket dårlig ved at man i mange fag ikke benyttet hele karakterskalaen, og at skalaen ble brukt ulikt mellom institutter og mellom studiesteder. Mitt forslag er ikke å gå tilbake til den gamle, men å innføre en ny lineær skala (0-100)). Om en vil utstyre vitnemålene med en bokstavkarakter kan denne regnes ut til slutt fra gjennomsnittet etter en tabell.

      • Les også i Uniforum: Vi må tåle å tilpasse oss samtiden

Lægreid forsvarer videre digital eksamen ved å hevde at studentene uansett må lære digital kommunikasjon. Mitt bestemte inntrykk er at det er noe de allerede behersker til fulle.

Det er opplagt vanskeligere å fastsette en rettferdig eksamenskarakter i jus enn i kjemi, uansett skala, som i eksempelet Lægreid nevner. Det kan muligens være god øvelse i et framtidig yrke som advokat å kunne krangle på hver eneste eksamenskarakter, men hvorfor må vi kjemikere være underlagt det samme klageregimet som juristene? Jeg kjenner forøvrig kun til ett tilfelle der en student har klaget på en for god karakter.  

Emneord: Studentsaker, Universitetspolitikk, Studentforhold, Undervisning, Kjemi Av professor ved Kjemisk institutt, Einar Uggerud, UiO
Publisert 22. jan. 2018 10:30 - Sist endra 22. jan. 2018 10:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere