Tilsvar til rektor om innfasing av SFF-ene

– Vi mener det er lett å opprettholde den fordelingen rektor er opptatt av, selv om man tar vare på disse toppforskningsmiljøene etter endt periode, skriver UiO-professorene Olav Gjelsvik og Nils Chr. Stenseth i et svar til rektor Svein Stølen i debatten om fremtiden til SFF-ene.

VIL VIDEREFØRE SFF-sentre: – UiO kan og bør utvikle seg ytterligere og markere seg klarere i internasjonal forskning. UiO kan klare dette blant annet ved å bygge videre på sine Senter for fremragende forskning (SFF), skriver biologiprofessor Nils Chr. Stenseth (bildet) og filosofiprofessor Olav Gjelsvik i dette innlegget.

Foto: Ola Sæther

Rektor Svein Stølen har, på en prisverdig måte, startet et arbeid for å vurdere UiOs senterpolitikk – en diskusjon som omfatter styret, dekangruppen og tre senterledere. Det er vi glade for, men vi registrerer samtidig at rektor ikke er spesielt glad for vårt innlegg i Uniforum  nettopp om UiOs senterpolitikk. Debatten vi vil starte om senterpolitikken ved UiO, er en debatt i det åpne rom – utenfor styrerommet.

UiO kan og bør utvikle seg ytterligere og markere seg klarere i internasjonal forskning. UiO kan klare dette blant annet ved å bygge videre på sine Senter for fremragende forskning (SFF).

Vi registrerer at rektor støtter vedtaket om å fjerne den årlige støtten på 2 millioner kroner etter endt SFF-periode. Begrunnelsen er at den vil gi en ubalanse i fordelingen mellom HumSam og MedNat. Vi mener det er lett å opprettholde den fordelingen rektor er opptatt av, selv om man tar vare på disse toppforskningsmiljøene etter endt periode. Det kan legges eksplisitt inn i vedtaket, at dersom en av sidene (for eksempel HumSam) får for lite, kan utjevnende beløp legges til, for å bygge andre sterke miljøer. Videre er det mange andre, og kanskje viktigere, elementer i nåværende fordeling det kan og bør stilles spørsmål ved, enn akkurat SFF-ene. Dessuten mener vi at det å opprettholde samme fordeling til enhver tid, ikke er viktigere enn å utvikle miljøer frem mot verdensklasse.

Har man tydelige ambisjoner, må det gjøres tøffe prioriteringer for at disse skal kunne følges opp. Et viktig spørsmål rundt SFF-ene, er hvilket nivå det er ved UiO som skal ha denne type ansvar – og hvilke muligheter som gis for at det gitte nivå kan gjennomføre sitt oppdrag.

Det hersker sikkert mange meninger om disse spørsmålene. Det vi ønsker, er en åpen debatt – noe som vil kunne bidra på en konstruktiv måte inn i styrets videre diskusjoner og behandling.

   • Les tidligere innlegg i Uniforum i denne debatten:

Om innfasing av SFF-ene ved UiO

Kraftfull satsing på sentre for fremragende forskning


 

Emneord: SFF - Senter for fremragende forskning, Internasjonalisering, Universitetspolitikk Av Olav Gjelsvik, professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie, og klassiske språk (IFIKK)og Nils Chr. Stenseth, professor og senterleder ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Institutt for biovitenskap (IBV)
Publisert 10. juni 2018 13:36 - Sist endra 10. juni 2018 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere