Fremtiden er digital!

Jeg har vært med siden H14 og snur meg ikke tilbake. Fremtiden er digital!, skriver kjemiprofessor Carl Henrik Görbitz, som også er fagansvarlig for digital eksamen ved MN-fakultetet.

DIGITALT EKSAMENSLOKALE: Dette er det digitale eksamenslokalet i Silurveien 2.

Foto: Ola Sæther

Kjemiprofessor Einar Uggerud skriver i Uniforum 8. januar om studenters klagerett etter eksamen. Jeg skal ikke kommentere den biten, men han avslutter med et avsnitt om digital eksamen (DX): «5. Eksamen på papir er enklest og billigst.». Her fremmer han, på uvisst grunnlag, en del myter om DX som jeg finner det betimelig å kommentere.

UiO er kommet lengst i Norge med innføring av DX og har i dag betydelig ekspertise, vesentlig med verktøy som leveres av Inspera. I løpet av 2018 vil vi være tilnærmet fulldigitalisert, dvs. at enhver eksamen kan arrangeres digitalt dersom faglærer ønsker det.

At man sparer papir er nå en ting, langt viktigere er en betydelig gevinst ved heldigital arbeidsflyt

Ved UiO ble DX i utgangspunktet drevet frem av administrative hensyn. At man sparer papir er nå en ting, langt viktigere er en betydelig gevinst ved heldigital arbeidsflyt: ingen eksamensoppgaver skal samles inn og trykkes i forkant, ingen besvarelser skal sorteres og fordeles til faglærere og sensorer etter eksamen, og ikke noe skal manuelt kopieres eller arkiveres senere. Det er ikke nødvendig å gå lenger enn til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å få bekreftet dette (og vi har ikke måttet ansatte noen). Ved en så omfattende reform som DX innebærer, må man nødvendigvis forvente å allokere litt ressurser i innføringsperioden, men at besparelsene kommer når rutinene har satt seg er neppe noen av dem som er personlig involvert, i tvil om.

Med hensyn til eksamensgjennomføringen tilbyr Inspera i dag det som trengs av funksjonalitet for de fleste fag og formål, og i en tid da de færreste skriver mye for hånd setter kandidatene stor pris på å kunne bruke et tastatur og en standard teksteditor. Informatikkstudenter er også gjennomgående meget godt fornøyde (programmering på papir må jo oppleves som litt av en anakronisme i 2018). Vi mangler fortsatt fullgode løsninger knyttet til føring av komplekse ligninger og figurer, noe som påvirker en del emner innen bl.a. matematikk, fysikk og kjemi. Derfor vil noen eksamener utvilsomt leveres på papir også de neste årene, men verktøyene utvikles stadig videre.

Det er dessuten grunn til å påpeke at faglærere ofte er grodd inn i en temmelig konservativ kultur

Det er dessuten grunn til å påpeke at faglærere ofte er grodd inn i en temmelig konservativ kultur mht. hvordan eksamensoppgaver skal utformes, og da kan det være en utfordring å «tenke utenfor boksen» og se de mulighetene DX gir, ikke bare begrensningene. Et eksempel: ved eksamen i generell kjemi, KJM1100, H17 inneholdt en av oppgavene en video som viste gjennomføring av en labøvelse med innlagte «feil» som kandidatene ble bedt om å identifisere og beskrive. En slik måling av kompetanse innenfor praktiske ferdigheter lot seg ikke gjennomføre tidligere. Videre er sensurarbeidet vesentlig enklere og raskere enn før, med en potensielt sett sikrere vurdering av kandidatenes prestasjoner.

Avslutningsvis: UiO er så heldig å ha det som kanskje er Europas fineste eksamenslokaler i Silurveien 2. Disse brukes både til papireksamen og DX og var i vårsemesteret 2017 i bruk på ikke mindre enn 80 ulike eksamensdager. «Alle» som har vært der, er meget godt fornøyde, og maskinparken oppgraderes kontinuerlig med programvare som vil gjøre DX enda mer fleksibel og nyttig i tiden som kommer. Jeg har vært med siden H14 og snur meg ikke tilbake. Fremtiden er digital!

 

 

Av Kjemisk institutt og fagansvarlig for digital eksamen ved MN-fakultetet, professor Carl Henrik Gørbitz
Publisert 16. jan. 2018 16:17 - Sist endra 16. jan. 2018 16:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere