- Derfor ble Gaudamus igitur utelatt fra årets velkomstseremoni

UiO har mottatt  kritikk for framføringen av drikkevisen Gaudeamus igitur. Vi synes kritikken var treffende, og valgte å fjerne sangen fra årets velkomstseremoni. Det svarer rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørrnerud Mo på kritikken fra Vibeke Roggen og Kristian Mollestad. 

TREFFENDE KRITIKK: Rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo synes kritikken mot drikkevisen Gaudeamus igitur var treffende. Derfor ble sangen fjernet fra velkomstseremonien, Bildet er fra fjorårets årsfest i Aulaen. 

Foto: Ola Sæther
2017-2018 har vært et spesielt år på mange måter. Spørsmål knyttet til likestilling og til seksuell trakassering har stått høyt på den politiske dagsordenen. UiO har mottatt  kritikk for framføringen av drikkevisen Gaudeamus igitur. Vi synes kritikken var treffende, og valgte å fjerne sangen fra årets velkomstseremoni. Det reagerer Mollestad og Roggen negativt på. 
 
 
Vi tiltrådte som rektorat i august for ett år siden. Da hadde Langeland-saken preget norsk offentlighet gjennom hele sommeren. Vi ba med det samme om å få oversikt over omfanget, og innsyn i hvordan universitetet jobber forebyggende og med bekjempelse av seksuell trakassering. Senere høsten 2017 kom metoo-kampanjen med sine urovekkende historier som avdekket et sterkt behov for å gjøre en større innsats for å komme problemene til livs.
 
Det var i denne konteksten vi lyttet til Gaudeamus igitur på nytt, og vi reagerte spesielt på verset som Roggen og Moldestad siterer i sitt brev. Vi takker Roggen både for arbeidet hun har lagt ned i oversettelsen av sangen og for den filologiske gjennomgangen av teksten i Uniforum. 
 
I rektoratet er vi likevel av den oppfatning at det ikke uten videre er god tone å synge en drikkevise som så tydelig styres av et mannlig blikk og som med merkbart velbehag henvender seg til kvinner. Linjen som på engelsk lyder slik: Long live all girls / Easy [and] beautiful, klang ikke bare anakronistisk, men også direkte upassende i kjølvannet av de sakene som ble avdekket i akademia og utenfor. I Roggens egen norske oversettelse av den latinske 1200-talls teksten, og som har vært gjengitt i UiOs program tidligere år heter det: Leve alle pikene de livlige, de vakre. 
 
Vi besluttet dermed å ta ut det omtalte verset ved doktorkreeringene med den tanke at det var tilstrekkelig og ga en slags mulighet for å holde tradisjoner i hevd. Ved en inkurie ble teksten til verset trykket i programmet selv om det ikke ble sunget i fremføringen. Det ledet til at vi mottok kritiske reaksjoner fra unge forskere som tydelig formidlet at de ikke synes dette var en sang som passer i vår tid.
 
Da vi forberedte årets velkomstseremoni tenkte vi over saken på ny. Som rektorat er vi selvsagt opptatt av tradisjonene ved universitetet, men mener at det også i møte med våre tradisjoner må være rom både for kritikk og ettertanke. 
UiOs velkomstseremoni holder for øvrig godt på en rekke tradisjoner (innmarsj, O fortuna, oppstillingen på plassen, fedrelandssangen etc), men vi ønsker å fornye den så den harmonerer enda bedre med forventningene fra dagens unge studenter. Vi har fått en del tilbakemeldinger på at den oppleves for "stiv" med stort innsalg av klassisk og orkestral musikk.
 
Å synge Gaudeamus igitur er nok ikke den tradisjonen vi er aller mest opptatt av å holde i hevd og i tråd med vårt sterke ønske om å motta unge studenter på en måte som innbyr til trygghet og inkludering fant vi at den eldre tradisjonen måtte vike for en ny. 
 
At Roggen og Mollestad ikke er informert om beslutningen om å ta sangen ut av velkomstseremonien er ikke på noen måte et uttrykk for hemmelighold. Beslutningen tok universitetsledelsen underveis i arbeidet med å forberede årets studiestart. Vi er selvsagt åpne for å diskutere avgjørelsen og takker Roggen og Mollestad for denne anledningen til å redegjøre for vår tenkning på dette området.
Emneord: Universitetshistorie, Seremoniar, Studentforhold Av rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo, UiO
Publisert 20. aug. 2018 00:28 - Sist endra 20. aug. 2018 11:04

En takk til rektoratet for dets omsorg for de nye studentene. Vi bør gå gjennom hele sangporteføljen og  fjerne alle mannssjåvinistisk sanger. En åpenbar førstekandidat er "Ja, vi elsker". Den er både militaristisk og reduserer kvinner til passive gråtende vesner som av og til kan manne seg opp:

"Kvinner selv stod opp og strede/som de vare menn;"

"Alt hvad fedrene har kjempet,/mødrene har grett,"

 

Christian-Emil Smith Ore - 20. aug. 2018 09:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere