Vil prioritere satsinger på å utvikle gode arbeidsforhold

Team Stølen & Mo har som utgangspunkt at en helhetlig personalpolitikk må danne grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle UiO.

UiO skal være et godt sted å arbeide og studere, lover team Stølen & Mo. Fra venstre Per Morten Sandset, Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka.

Foto: Ola Sæther

Mariel Aguilar-Støen ber oss i et leserbrev til Uniforum 9. mars å spesifisere hva det er vi mener UiO konkurrerer om på internasjonalt nivå og hvilken rolle vi mener trygge arbeidsforhold og akademisk frihet spiller i den konkurransen. Dette er betimelige og kompliserte spørsmål.

Les også: Konkurranse og kvalitet, hva snakker dere om egentlig?

UiO tilhører det europeiske kunnskapsområdet med et åpent arbeidsmarked for akademikere – vi konkurrerer med andre universiteter om talentene for forskning og undervisning. Vi ønsker oss de beste studentene og de best kvalifiserte administrativt ansatte.

Vi vet at det ikke alltid er de aller beste som søker seg til UiO, men vi må ha ambisjoner om å tiltrekke oss de beste hodene i alle disse gruppene.

Sannsynligheten for at vi lykkes påvirkes av fagmiljøenes kvalitet, omdømme og kontakter, samt av hvor gode arbeidsbetingelser UiO kan tilby. Vi vil arbeide for at UiO lykkes enda bedre på begge områdene, men vet at det krever langsiktighet og hardt arbeid fra alle involverte.

Team Stølen & Mo har som utgangspunkt at en helhetlig personalpolitikk må danne grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle UiO.

Ansettelsesforhold er viktig, men personalpolitikk handler, som alle vet, om så mye mer. UiO skal være et godt sted å arbeide og studere. Vi vil derfor prioritere satsninger på å utvikle gode fysiske og psykiske arbeids- og læringsmiljø. Det er nøkkelen til å skape trivsel, kvalitet, sannhetssøking, og bidrar til å utvide rom for kritikk, kreativitet og innovativ tenkning.

Derfor mener Stølen & Mo at vi må utvikle UiO som et ledende europeisk forskningsuniversitet trygt forankret i akademiske kjerneverdier og verdiene i den nordiske samfunnsmodellen. 

Les også: VIl utvikle UiO forankret i den nordiske modellens kjerneverdier

I en internasjonal konkurranse er det et av våre komparative fortrinn.

Emneord: Rektorvalget 2017, Arbeidsforhold Av rektorkandidat Svein Stølen, og viserektorkandidater Åse Gornizka og Per Morten Sandset, prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo
Publisert 15. mars 2017 23:35 - Sist endra 16. mars 2017 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere