- Team Stølen prioriterer valgtaktiske hensyn

Stølen har arbeidet i det skjulte, uten å oppgi hvem som er inkludert og på hvilket grunnlag folk er inkludert eller ekskludert, skriver team Graver, Sandlie og Frich om team Stølen & Mos utdanningsmanifest.

FINE TANKER: Det er mange fine tanker i Stølen og Mos manifest. Men hvor dekkende er de for de utfordringene og prioriteringene som finnes i fagmiljøene? spør Jan Frich, Inger Sandlie og Hans Petter Graver.

Foto: Ola Sæther

Ti uker ut i valgkampen lanserte Stølen og Mo i dag sitt utdanningsmanifest. Her presenterer de en rekke konkrete punkter som de vil gjennomføre om de blir valgt.

Det er rimelig å konkretisere punkter i et program, slik vi også har gjort bl.a. med et innlegg i Uniforum 13. mars om hvordan vi tenker oss å styrke UiO som læringsuniversitet.

Men hvorfor har team Stølen ventet til etter at valget har startet, med å lansere sitt manifest? De sier at tidspunktet er valgt for å skape blest om valget, altså et valgtaktisk hensyn. De kunne ha tenkt at en så viktig sak burde presenteres slik at det ble tid til en grundig og reflektert debatt om utdanningsspørsmål. De prioriterer altså valgtaktiske hensyn foran hensynet til opplysning, refleksjon og diskusjon. Vi bør merke oss denne prioriteringen.

De sier at de i arbeidet har «møtt studenter og studenttillitsvalgte fra alle fakultetene på UiO, samt svært mange engasjerte og dyktige undervisere, ledere, tillitsvalgte og andre fra både Norge og utland for å diskutere og be om innspill». Vi tror også på konsultasjoner og samtaler. Vår holdning er imidlertid at prosessene skal være åpne og inkluderende etter de velkjente prosedyrene.

Det er mange fine tanker i Stølen og Mos manifest. Men hvor dekkende er de for de utfordringene og prioriteringene som finnes i fagmiljøene? Stølen har arbeidet i det skjulte, uten å oppgi hvem som er inkludert og på hvilket grunnlag folk er inkludert eller ekskludert. Likevel mener han at han nå er kommet frem til detaljerte planer som kan gjennomføres av en toppledelse for UiO. Vi bør merke oss denne arbeidsformen.

Manifestet er et heldekkende sett av virkemidler som Stølen vil flytte inn i niende etasje i Lucy Smiths hus med. Han skal ta med seg «innspill og korrigeringer fra komiteen og andre som engasjerer seg», men det er bare om hvordan hans tanker skal gjennomføres. For oss består ledelse i å samarbeide med organisasjonen om å finne løsninger, utarbeide planer og å gjennomføre dem.

Vi bør merke oss forskjellen på samspill etter Stølens partitur og samarbeidsbasert ledelse. Er det en ledelse som arbeider etter slike prioriteringer og prosesser vi vil få etter valget?

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Inger Sandlie og Jan Frich, Hans Petter Graver
Publisert 3. apr. 2017 14:43 - Sist endra 3. apr. 2017 15:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere