Team Stølen & Mo vil snu hver stein for å redusere midlertidighet

Dersom det hadde vært enkelt å komme fram til en løsning som fjernet all midlertidighet, ville problemet for lengst vært løst, skriver team Stølen & Mo.  

KAN IKKE LOVE Å FJERNE MIDLERTIDIGHET:  Vi skulle gjerne lovet det samme, dersom vi var sikre på at et slikt løfte med rimelighet kunne innfris. Det er vi dessverre ikke, skriver team Stølen & Mo. De viser til at team Graver har gått ut med et slikt løfte.  F.v. Per Morten Sandset, Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka.,

Foto: Ola Sæther

I et leserbrev problematiserer Steinar A. Sæther og Belinda Eikås Skjøstad den store midlertidigheten i universitetssektoren.

 

Les også: Feil fokus i personalpolitikken

 

Stølen & Mo er helt enig i at det er altfor mange midlertidig ansatte også ved UiO.

La det ikke være noen tvil: Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å tilby fast jobb til så mange ansatte som mulig.

 

Graver og Sandlie lover som kjent at de vil fjerne all midlertidighet.

 

Vi skulle gjerne lovet det samme, dersom vi var sikre på at et slikt løfte med rimelighet kunne innfris. Det er vi dessverre ikke. Dersom det hadde vært enkelt å komme fram til en løsning som fjernet all midlertidighet, ville problemet for lengst vært løst.

 

Det vi derimot vil gjøre, er å arbeide hardt og systematisk for å finne nye og langsiktige løsninger.

 

Det vi derimot vil gjøre, er å arbeide hardt og systematisk for å finne nye og langsiktige løsninger. Tiden er helt klart moden for en tydeligere UiO-satsing på en helhetlig personalpolitikk som ivaretar alle ansatte mye bedre gjennom hele arbeidskarrieren.

 

Konkurransen i akademia er beintøff, og det kreves til dels svært mye for å oppnå en fast stilling ved et godt forskningsuniversitet. Kravene er mange, og kvalifiseringen til en slik stilling sammenfaller naturlig nok i tid med perioden hvor talentene bygger en fremtid ikke bare for seg selv, men ofte også for en hel familie. Midlertidige ansettelsesforhold kompliserer hverdagen ytterligere for denne gruppen.

 

Vi lover å redusere midlertidighet gjennom etableringen av en modernisert stillingsstruktur.

I den kommende fireårsperioden er forutsigbarhet og karriereutvikling for yngre forskertalenter og effektiv rekruttering en av de viktigste problemstillingene vi skal angripe. Vi lover å redusere midlertidighet gjennom etableringen av en modernisert stillingsstruktur. Sluttpakker er langt fra å være et sentralt punkt i en slik helhetlig personalpolitikk. Men i det viktige arbeidet med å finne midler til å ansette flere yngre forskere i faste stillinger, lover vi å snu hver stein på leting etter nye muligheter.

 

Vi må helt klart ansette flere forskere fast. Dette er enklere i større miljøer som er i stand til å skaffe mye ekstern finansiering over lang tid. I mindre miljøer med mindre forutsigbare eksterne inntekter er det vanskeligere å ansette forskere fast.

 

Arbeidet med å redusere midlertidigheten, samt utvikle gode og forutsigbare karriereveier for unge forskere er både viktig og krevende. UiO vil med oss som rektorat tilby en langt mer systematisk oppfølging, inkludert veiledning i karriereutvikling for ph.d., post doc enn det tilbudet som finnes i dag. Men i spørsmål som betyr så mye for så mange dyktige mennesker, vil vi ikke love mer enn vi vet vi kan holde.

 

Se også vårt debattinnlegg i Khrono om vanskelighetene forskertalenter møter i arbeidsmarkedet.

Emneord: Personalbehandling/politikk, Rektorvalget 2017 Av rektorkandidat Svein Stølen, prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og viserektorkandidater Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Publisert 24. mars 2017 01:00 - Sist endra 6. apr. 2017 10:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere