Team Gravers rekrutteringspolitikk vil svekke UiO

Det er mulig team Gravers posisjon vil sanke stemmer, men vi tror Universitetet i Oslo vil stivne med en slik personalpolitikk, skriver Nils Chr. Stenseth og Finn-Eirik Johansen.

SVEKKER UiO: Nils Chr. Stenseth og Finn-Eirik Johansen mener at team Gravers rekrutteringspolitikk vil svekke UiO.

Foto: Ola Sæther

Team Graver vil behandle folk skikkelig og er ikke redde for å tenke nytt. De ønsker at forskere og lektorer skal tilsettes etter åpne utlysninger med bred konkurranse der de beste søker. Disse skal så tilsettes fast. Forskerne skal gis mulighet til å undervise og lektorene mulighet til å forske. Begge stillingskategorier skal dermed kunne kvalifisere til opprykk ved bedømmelse.

Det geniale med dette er at UiO antagelig slipper å lyse ut stillinger som førsteamanuensis fordi det antall stillinger vi har økonomi til å bære, og kanskje mer til, automatisk vil fylles på fra poolen av faste forskere og lektorer.

De forskerne som ikke kvalifiserer seg til opprykk og samtidig mister sin eksternfinansiering, som dekker lønnen, skal man unngå å si opp. Disse vil inngå i poolen av faste forskere som flyttes mellom eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Vitenskapelig ansatte som får innvilget forskningsprosjekter fra Forskningsrådet og andre, vil dermed spare mye rekrutteringsarbeid med team Gravers politikk. I de fleste tilfeller vil det bli slik at fremfor å måtte lyse ut  en stilling og tilsette en ny forsker, kan prosjektleder bare få en forsker utlevert fra den faste forskerpoolen.

Det er mulig team Gravers posisjon vil sanke stemmer, men vi tror Universitetet i Oslo vil stivne med en slik personalpolitikk. Team Gravers rekrutteringsstrategi vil svekke UiO i den internasjonale konkurransen og knuse ambisjonen om å være et ledende internasjonalt forskningsuniversitet.

Les også svaret Graver, Sandlie & Frich lover fortsatt utlysning av førsteamanuensisstillinger

 

Emneord: Rektorvalget 2017, Personalbehandling/politikk Av Nils Chr. Stenseth, Institutt for biovitenskap og Finn-Eirik Johansen, Senterleder CEES, Institutt for biovitenskap
Publisert 7. mars 2017 12:25 - Sist endra 7. mars 2017 17:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere