Stølen svarer Stenseth om mobilitet og gode fagmiljøer

Vi må etablere et sett av virkemidler for rekruttering og karriereutvikling spesielt tilpasset gruppen av yngre, lovende forskere fra ph.d. til unge fast tilsatte. Det svarer rektorkandidat Svein Stølen på ett av flere spørsmål fra Nils Chr. Stenseth om mobilitet og gode fagmiljøer.

UTELUKKER IKKE: Vi utelukker ikke at sluttpakker kan være en mulighet i en slik helhetlig personalpolitikk, svarer rektorkandidat Svein Stølen på et utspill fra Nils Chr. Stenseth. Men det aller viktigste er hva vi gjør for de unge, legger han til.

Foto: Ola Sæther

Stenseths spørsmål er helt sentrale. Det er en krevende oppgave å gi gode svar – men det er liten tvil om at svarene vil si mye om hva slags framtid et rektorteam tenker seg for UiO. 

 

Les også: Ber UiO tilby sluttpakker til eldre forskarar som ikkje leverer

 

UiO trenger en ny og helhetlig personalpolitikk og vi vil gjerne være med på å forme den. En slik politikk bør tuftes på et ambisiøst rekrutteringsarbeid, samt en dialogisk, langsiktig og tydelig ledet karriereplanlegging.

 

Alle vet at dette er lettere sagt enn gjort

 

Ansatte ved UiO vil ha ulike interesser, oppgaver og behov. Noen er innom i noen få år, tar en grad og flytter videre. Andre er tilsatt ved UiO gjennom et langt arbeidsliv. Noen vil lykkes og trives svært godt gjennom hele karrieren. Andre vil støte på vanskeligheter med sykdom, med omsorgsbelastninger eller andre former for motgang som livet bringer med seg.

 

Men uansett alder og karriere: alle har et behov for å bli sett, utfordret og stimulert. Vi vet at det ikke alltid er slik på UiO – men vi lover at dersom vi blir valgt, vil vi investere engasjement og tid i arbeidet med å utforme en god systematisk og terrengnær personalpolitikk, basert på et klart og tydelig og distribuert personalansvar. Vi vet det er en stor jobb – men vi vil bygge på våre erfaringer med å arbeide sammen med mange grupper på UiO. Målene må vi nå sammen.

 

Hvordan lykkes?

 

Gårsdagens fantastisk gledelige tildelinger av 5 SFFer til UiO viser at vi lykkes når vi jobber tydelig og langsiktig. Vi vet hvor systematisk og hardt det arbeides i fagmiljøene med å skape samarbeidsrelasjoner som belønnes med SFF. Vi vet også hvor viktig det er å sørge for sterke, faglige støttefunksjoner, "støttefunksjoner" som virkelig støtter og som gjør en forskjell.

 

Jeg kjenner fra egen erfaring den enorme innsatsen og dedikasjonen som legges ned på tvers av administrative og faglige linjer, og verdien av slikt samarbeid når vi får det til å fungere godt. Som forskningsdekan vet jeg at det monner når vi tilbyr drahjelp lokalt, når vi følger opp Fellesløft, når vi støtter unge forskertalenter og toppforskere på vei mot SFF, SFI, FME eller ERC.

 

Jeg vet også hvor viktig det er å sikre at kompetansen som bygges via ulike senterordninger, ivaretas etter sentrenes levetid og brukes inn i arbeidet med å videreutvikle og fornye UiO. Min erfaring er at dette er prosesser som bør starte allerede når sentrene etableres. Jeg tror kort og godt på verdien av god ledelse i alle ledd av arbeidet med å styrke forskningen ved UiO.

 

Bygge opp og bygge ned

 

Å bygge ned svake forskningsmiljøer er en vanskelig oppgave. Det et rektorat kan gjøre er å utvikle rammene for at enhetene, det vil si fakulteter og institutter/sentre har de midlene som skal til for å håndtere de utfordringene som ligger både i å styrke og i å bygge ned svake fagmiljøer. Når det er sagt vil de reelle mulighetene variere sterkt fra fag til fag på et stort og heterogent universitet som vårt. Også på dette punktet mener vi svaret må bygge på en aktiv personaloppfølging, på strategisk ledelse og på en helhetlig personalpolitikk.

 

Stenseth foreslår friskt å si opp eldre og ikke-produktive forskere. Vi utelukker ikke at sluttpakker kan være en mulighet i en slik helhetlig personalpolitikk. Men det aller viktigste er hva vi gjør for de unge. Vi må etablere et sett av virkemidler for rekruttering og karriereutvikling spesielt tilpasset gruppen av yngre, lovende forskere fra ph.d. til unge fast tilsatte. Det er et arbeid vi ser fram mot med glede. Satsinger på mobilitet vil stå helt sentralt i et slikt arbeid.

 

For den som vil lese mer om dette, se min blogg fra MNs feiring av nye prosjekter i høst.

 

 

 

Emneord: Rektorvalget 2017 Av rektorkandidat Svein Stølen
Publisert 16. mars 2017 14:14 - Sist endra 16. mars 2017 22:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere