NTL-leder Ellen Dalen: Dårlig idé med sluttpakker for eldre og ikke-produktive forskere

Utformingen av konkrete tiltak for bedre arbeidsforhold for de ansatte må gjøres i tett samarbeid med de ansattes representanter, det er viktig at det kommende rektoratet prioriterer partssamarbeidet høyt, skriver Ellen Dalen, leder for NTL UiO.

IKKE NØDVENDIG: Det er verken ønskelig eller nødvendig å svekke faglige rettigheter for å oppnå høy kvalitet i forskning og utdanning, skriver Ellen Dalen, leder i NTL UiO.

Foto: Ola Sæther

NTL UiO ser med glede på at personalpolitikk har blitt et sentralt punkt i valgkampen så langt. Satt på spissen handler denne debatten om hvorvidt de ansatte først og fremst er en ressurs for å oppnå målet om internasjonal posisjon eller om også universitetsansatte er arbeidstakere med rettigheter.

Folk ansettes ofte midlertidig, uten utlysning og en grundig vurdering

Fortrinnsretten er blitt fremstilt som en trussel mot kvalifikasjonsprinsippet, NTL mener det først og fremst er dårlige tilsettingsprosesser som truer prinsippet om at det er den best kvalifiserte kandidaten som skal få den ledige stilingen. Folk ansettes ofte midlertidig, uten utlysning og en grundig vurdering. Disse kan bli brukt som arbeidskraft ved UiO i år etter år og gjøre en god jobb helt til ledelsen finner ut av vedkommende ikke passer inn i den faglige profilen og dermed avslutter arbeidsforholdet.

Dersom man insisterer på å ansette folk på denne måten, risikerer man at de som opparbeider seg rettigheter, kanskje ikke er de best kvalifiserte. Men da er løsningen å sikre gode tilsettingsprosesser, ikke å fjerne arbeidstakernes fortrinnsrett.

Stillinger i staten skal som hovedregel være faste, selv om finansieringen er ekstern. De siste tallene viser at over 80 % av de eksternt finansierte vitenskapelige stillingene er midlertidige. Og for de teknisk-administrativt ansatte er tallet 56 %. NTL UiO frykter at disse negative tallene gjenspeiler en manglende vilje til å redusere midlertidigheten, og UiO har ikke redusert midlertidighet som et mål i sine strategiske dokumenter.

Sluttpakker for eldre og ikke-produktive forskere er blitt lansert som et mulig tiltak i en «aktiv personaloppfølging». Dette er en veldig dårlig ide. En slik bruk-og-kast mentalitet passer seg ikke for de som vil være moderne arbeidsgivere.

Svekkelser av rettigheter svekker den norske modellen som har gitt Norge ekstremt produktive, omstillingsdyktige og fleksible arbeidstakere

Norge utmerker seg med sterke kollektive avtaler utviklet gjennom trepartssamarbeidet. Og rettighetene skal utjevne det skjeve maktforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Svekkelser av rettigheter svekker den norske modellen som har gitt Norge ekstremt produktive, omstillingsdyktige og fleksible arbeidstakere. Det er verken ønskelig eller nødvendig å svekke faglige rettigheter for å oppnå høy kvalitet i forskning og utdanning.

Utformingen av konkrete tiltak for bedre arbeidsforhold for de ansatte må gjøres i tett samarbeid med de ansattes representanter, det er viktig at det kommende rektoratet prioriterer partssamarbeidet høyt.

Innenfor personalpolitikken mener vi det har kommet fram forskjell mellom de to kandidatene. NTL UiO vil følge debatten videre og regner med at den vil belyse standpunkter på to andre sentrale, politiske områder; universitetsdemokratiet og markedsstyring.

 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Rektorvalget 2017 Av Ellen Dalen, leder NTL UiO
Publisert 21. mars 2017 14:07 - Sist endra 21. mars 2017 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere