Midlertidige tilsettinger og ambisjoner for UiOs personalpolitikk

Vi baserte oss på oversikten over alle ansatte ved UiO som ble benyttet ved lønnsforhandlingene sist høst, skriver hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad og leder Steinar A. Sæther i Forskerforbundet  i et svar til prorektor Ragnhild Hennum.

MER "TRØKK": Det er likevel behov for mer "trøkk" i personalpolitikken fra universitetets sentrale ledelse for å få gjort noe med den altfor høye midlertidigheten spesielt blant forskere, skriver Belinda Eikås Skjøstad og Steinar A. Sæther i Forskerforbundet UiO.

Foto: Martin Toft/Uniforum

Prorektor Ragnhild Hennum har kommentert vårt innlegg om fokus i personalpolitikken og stilt spørsmål rundt tallene vi framla om antall ansatte ved UiO. Vi baserte oss på oversikten over alle ansatte ved UiO som ble benyttet ved lønnsforhandlingene sist høst.

Den oversikten foreligger som et excel-ark med informasjon om hver enkelt arbeidstaker ved UiO, og en rekke opplysninger om ansettelsesforholdet inkludert stillingskode, stillingsbrøk, grunnenhet, fast eller midlertidig ansettelse etc.

Oversikten gir faktisk et mer presist bilde av ansettelsesforholdene ved UiO enn det som innrapporteres til DBH og som prorektor viser til. Det skyldes at i DBH-tallene er ansettelsene omregnet til årsverk.

Vi deler for øvrig prorektors beskrivelse av midlertidigheten for ulike stillingsgrupper

Dette gjør det kanskje enklere å sammenligne på tvers av institusjoner og stillingstyper, men samtidig blir noe av den underliggende kompleksiteten borte, og andelen midlertidige blir litt lavere når man regner med årsverk i stedet for ansettelser. Vi viste bare til noen få tall for å illustrere noen poeng når det gjelder hva som bør være fokus i en ny personalpolitikk ved UiO. Når midlertidigheten skal diskuteres internt ved UiO, mener vi det er helt nødvendig å bruke data ned på individnivå for å kunne ta tak i problemet på en grundig nok måte.

Vi deler for øvrig prorektors beskrivelse av midlertidigheten for ulike stillingsgrupper, og vi har stort sett hatt en meget god dialog med sittende rektorat også når det gjelder rekrutterings- og personalpolitikk. Det er likevel behov for mer "trøkk" i personalpolitikken fra universitetets sentrale ledelse for å få gjort noe med den altfor høye midlertidigheten spesielt blant forskere.

Det nye rektoratet kommer derfor ikke utenom en revurdering av personalpolitikken

Med den nye loven om ansatte i staten som nå er under behandling i Stortinget, ligger det an til at mulighetene for midlertidig tilsettelse ved universitetene blir innskrenket og mer i tråd med det som gjelder i arbeidslivet for øvrig. Det nye rektoratet kommer derfor ikke utenom en revurdering av personalpolitikken.

Forskerforbundet vil arbeide for at forsker- og undervisningsstillinger i all hovedsak lyses ut som faste stillinger (med de eksplisitte unntakene som loven nevner). Det vil gi grunnlag for bedre konkurranse om stillingene, en mer langsiktig rekrutteringspolitikk og et større fokus på å utvikle de ansatte vi allerede har. 

Emneord: Lønn/lønnsforhandlinger, Personalbehandling/politikk Av Belinda Eikås Skjøstad (hovedtillitsvalgt) og Steinar A. Sæther (leder), Forskerforbundet
Publisert 7. apr. 2017 15:47 - Sist endra 7. apr. 2017 16:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere