Livsvitenskapsbygget må finansieres nå!

Rektoratet anmoder  i et brev til statsminister Erna Solberg om å fremme forslag om realisering av livsvitenskapsbygget i statsbudsjettet for 2018. Det skriver UiO-rektor Svein Stølen i rektoratets blogg.

Regjeringen sitter i disse dager i budsjettdiskusjoner. UiO har sendt statsminister Erna Solberg et brev der vi anmoder regjeringen om å fremme forslag om realisering av det nye livsvitenskapsbygget i statsbudsjettet for 2018.

Det nye bygget er nødvendig både av hensyn til helse, miljø og sikkerhet for ansatte og studenter – og ikke minst avgjørende for bedre forskning, utdanning, verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i livsvitenskap. Og det haster. Siden det ikke ble bevilget penger i revidert budsjett i vår, er det avgjørende at bevilgningen kommer på statsbudsjettet for 2018 for å sikre at bygget kan stå ferdig som planlagt i 2023. Dette er UiOs høyest prioriterte innspill både til den pågående budsjettprosessen og til partiene som stiller til valg i Stortingsvalget 2017.

Les også: Livsvitskapsbygningen står i startgropa

Vi er overbevist om at vår satsing på livsvitenskap vil gi stor samfunnsmessig merverdi, og er enig med statsministeren i at det vil være «et historisk feilgrep» (VG 15.6.2016) å ikke legge vekt på potensialet for vekst i helsenæringene. Noen av områdene som drar nytte av ny innsikt fra forskning og innovasjon innen livsvitenskap er forebygging, diagnostisering og behandling av eksempelvis nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer. Samspillet mellom UiO og aktivitetene ved Oslo universitetssykehus (OUS) er helt sentralt for vår satsing på livsvitenskap. 

I tillegg vil ny innsikt innen livsvitenskap legge bedre til rette for samfunnets håndtering av antibiotikaresistens og forvaltning av naturressurser, samt bidra til ny kunnskap i helsetjenesten, helsenæringen, marine næringer og landbruk.

Les også: Slik blir livsvitenskapsbygningen

Aktivitetene som bygget muliggjør, vil utvilsomt være et viktig bidrag til etableringen av nye bedrifter og arbeidsplasser innen grønn industri. Vår satsing på livsvitenskap henger tett sammen med vårt arbeid med big data og digitalisering. Vi ser også for oss en tett kobling mellom næringsliv og akademia innenfor utdanningsområdet, bl.a. med tanke på praksisplasser i utdanningsløpene.

Vi er derfor glad for at livsvitenskapsbygget – det som skal bli Norges største enkeltstående universitetsbygg – er ett av to prioriterte byggeprosjekter i den gjeldende Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi er også glad for at en slik prioritering har tverrpolitisk støtte i Stortinget. Derfor må det nå bevilges penger så vi kan få bygget ferdig.

(Blogginnlegget ble først publisert på rektoratets blogg på UiOs nettsider)

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk, Livsvitenskap Av rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen
Publisert 24. aug. 2017 10:54 - Sist endra 24. aug. 2017 11:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere