Hans Christian Paulsen: Ledelsen må sørge for variert undervisning

Studentene og regjeringen er enige, studentaktive undervisningsformer må prioriteres langt høyere enn i dag. Nå er det opp til universitetet å levere, skriver  Hans Christian Paulsen, som er leder for Studentparlamentet ved UiO.

Ord må bli til handling på hele universitetet hvis vi over tid skal se at studenter rapporterer om mer studentaktive læringsformer, skriver Hans Christian Paulsen, som er leder for Studentparlamentet ved UiO.

Foto: Ola Sæther

K R O N I K K

Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning er tydelig på at det forventes at fagmiljøene i mye større grad enn i dag benytter studentaktive undervisnings- og vurderingsformer. Studiebarometeret som kom denne uken, støtter det. Forelesninger er dominerende, og studiebarometeret viser at opplevd læringsutbytte for studentene er høyere når det brukes studentaktive undervisningsformer i tillegg til den tradisjonelle forelesningen. Ledelsen på UiO må ta ansvar for at studenter i større grad enn i dag aktiviseres i undervisningen.

Tiltakene må skje med de midlene UiO har i dag

Hvis UiO skal lykkes med å nå forventningene i den ferske stortingsmeldingen, må ledelsen sentralt på universitetet ha en tydelig forventning til at fagmiljøene følger opp disse slik at alle studenter opplever studentaktiv undervisning. Tiltakene må skje med de midlene UiO har i dag, og endringen til studentaktive læringsformer handler derfor om en prioritering av allerede eksisterende ressurser. Det kommer ikke av seg selv, og nøkkelen er derfor at ledelsen sentralt både krever endring og følger opp at endringene skjer. Studiebarometeret i årene framover kommer til å måles mot årets resultater, ettersom 2017 på samme måte som kvalitetsreformen i 2003 vil stå som et år der man forventer å se resultater i etterkant. Studentene og regjeringen er enige, studentaktive undervisningsformer må prioriteres langt høyere enn i dag. Nå er det opp til universitetet å levere.

Rektorvalgkampen som nå pågår dreier seg i stor grad om utdanningskvalitet. Det lover godt at kandidatene ønsker å forbedre studiekvaliteten. Den rykende ferske stortingsmeldingen gir en unik mulighet til å gire opp fokuset på utdanningskvaliteten permanent, og i den sammenhengen er det helt avgjørende å kreve en forbedring i bruken av studentaktive undervisningsformer. Plattformen til begge rektorteamene nevner studentaktive læringsformer. Det er veldig bra, men i tillegg må den som vinner valget være tydelig nedover i organisasjonen på at det forventes endring. Ord må bli til handling på hele universitetet hvis vi over tid skal se at studenter rapporterer om mer studentaktive læringsformer.

Det er helt essensielt at arbeidet gjøres nå i kjølvannet av stortingsmeldingen mens entusiasmen og endringsviljen er her.

Arbeidet for å få inn studentaktive læringsformer som en større del av utdanningen på UiO må starte nå. Det er snart 15 år siden kvalitetsreformen i utdanningssektoren, og UiO må sørge for å lykkes med å få på plass studentaktiv undervisning denne gangen. Derfor er det også viktig at den som vinner rektorvalget tar fatt på det arbeidet med å få på plass studentaktiv undervisning med en gang rektorperioden starter. Det er helt essensielt at arbeidet gjøres nå i kjølvannet av stortingsmeldingen mens entusiasmen og endringsviljen er her. En klar forventning fra UiO sentralt om økning i studentaktive læringsformer er viktig for å levere på kvalitetsmeldingens og ikke minst studentenes forventninger. Jeg håper at vi vil se en tydelig forbedring i studentenes rapportering om studentaktive undervisningsformer i studiebarometeret i årene som kommer.

Emneord: Studentforhold, Undervisning Av Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet ved UiO
Publisert 8. feb. 2017 00:05 - Sist endra 8. feb. 2017 00:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere