Konkurranse og kvalitet, hva snakker dere om egentlig?

Hvis de ansatte er universitetets viktigste ressurs, burde det å ivareta deres livskvalitet være et mål for ledelsen, skriver Mariel Aguilar-Støen i dette leserinnlegget, der hun ber om svar fra rektorkandidatene.

KVALITET: Hvordan definerer dere kvalitet og hvordan skal man vurdere det? spør Mariel Aguilar Støen  rektorkandidatene i dette innlegget.

Foto: UiO

Team Graver vil fjerne midlertidige ansettelsesforhold ved UiO og gi tryggere rammer til de ansatte. Team Stølen vil gjøre alt de kan for å begrense bruken av midlertidige stillinger, og de understreker at fast ansettelse er å foretrekke framfor fortsatt midlertidighet.

Nils Christian Stenseth og Finn-Eirik Johansen skriver i et innlegg i Uniforum 7. mars at team Gravers rekrutteringspolitikk vil svekke UiO i den internasjonale konkurransen og knuse ambisjonene om å være et ledende internasjonalt forskningsuniversitet.

Et tema som går igjen i diskusjonen om universitetets ansettelsespolitikk, er at en slik politikk bør fremme både «kvalitet» og «konkurranse». Disse begrepene har blitt brukt til så mangt både innad og utad universitetet at en presisering fra rektorkandidatene er nødvendig:

Hvordan definerer dere kvalitet og hvordan skal man vurdere det? Hvordan vurderer dere for eksempel verdien av bidraget fra dagens midlertidige vitenskapelige ansatte? Er dere enige med Stenseth og Johansens påstand om at det vil hindre kvalitet og konkurranse å gi disse forskere tryggere arbeidsforhold?

Nyere forskning på effektene av dagens ansettelsesforhold og kvalitetsindikatorer blant annet i universiteter i Nord -Europa, England og USA, viser at livskvaliteten til akademikere er blitt lavere fordi utryggheten gjør dem mer engstelig for fremtiden. Stressnivået øker og med det øker sykemeldinger. Hvis de ansatte er universitetets viktigste ressurs, burde det å ivareta deres livskvalitet være et mål for ledelsen. I hvilken grad mener dere at dette er viktig for kvalitet i forskning og undervisning og hvordan har dere tenkt å gjøre det?

Hvordan stiller dere dere til påstanden om at konkurranse er den beste strategien for å fremme kvalitet på et universitet? Hva er andre alternativer, og hvorfor er alternativene ikke ønskelig?

Til slutt, kan dere spesifisere hva dere mener UiO konkurrerer om på internasjonalt nivå? Hvilken rolle mener dere trygge arbeidsforhold og akademisk frihet spiller i den konkurransen?

 

Emneord: Rektorvalget 2017, Arbeidsforhold Av Mariel Aguilar-Støen, Senter for utvikling og miljø, førsteamanuensis
Publisert 9. mars 2017 00:58 - Sist endra 13. mars 2017 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere