Kalle Moenes heroiske kamp mot stråmenn

"Moene bryr seg ikke om å sitere noen, det ville jo reise krav om etterrettelighet og kildekritikk," skriver professor emeritus Sigurd Allern i en kommentar til økonomiprofessor Kalle Moenes verbale oppgjør med kritikerne av internasjonaliseringen ved universitetene.

SLÅR TILBAKE: Uniforums gjesteskribent, professor emeritus Sigurd Allern slår tilbake mot kritikken fra økonomiprofessor Kalle Moene mot de som stiller spørsmål ved internasjonaliseringen på universitetene.

Foto: Ola Sæther

Økonomiprofessor Kalle Moene er intervjuet av Uniforum om internasjonaliseringen av universitetene. Han er for, veldig for. Motforestillinger sammenligner han med Donald Trumps klappjakt på Obama for å avsløre at fødselsattesten ikke er amerikansk, men kenyansk. Ingressen lyder som en politisk fanfare på et valgmøte: ”Det må ikkje stillast krav om norsk fødselsattest eller bunad for å bli tilsett som forskar ved Universitetet i Oslo”.

Les i Uniforum: Kalle Moene: – Internasjonalisering har vore ein rikdom for fagmiljøet

Ettersom ingen har stilt dette parodiske kravet, banker han her inn en åpen dør. I retorikken kalles debattknepet stråmannsargumentasjon. ”Motstanderne”, i dette tilfelle de som har pekt på at en vidtgående internasjonalisering også kan ha noen negative konsekvenser, tillegges standpunkter de ikke har og argumenter de ikke har reist. Moene bryr seg ikke om å sitere noen, det ville jo reise krav om etterrettelighet og kildekritikk. Den eneste spesifikke anklagen er at ”nokon snakkar om at det er naudsynt med kvotering”.

Meg bekjent er den eneste ”nokon” ved UiO som har nevnt kvotering, Vigdis Ystad,  professor emerita ved Senter for Ibsen-studier (Klassekampen 6. juli). Hennes bekymring er bl.a. at man ved UiO nå til og med har begynt å undervise om Ibsen med utgangspunkt engelske oversettelser. Verken John Peter Collett, Øyvind Østerud eller undertegnede (som nevnes av intervjueren i brødteksten) har tatt til orde for kvotering eller rekruttering knyttet til fargen på passet. En slik lagoppstilling mellom de som er ”for” og ”mot” internasjonalisering bygger, som jeg tidligere skrev, på falske premisser. Så når Forskningsrådets direktør, John-Arne Røttingen (Uniforum 22.8), advarer mot en svart-hvit debatt, så er mitt svar ja og amen.

I filosofen T. Edward Damers etiske adferdsregler for effektiv rasjonell debatt (Attacking Faulty Reasoning) advarer han mot å tolke den annens standpunkt på en vrangvillig måte. Kalle Moene får det som en passende hjemmelekse.

Les også i Uniforum:  Gjesteskribent Sigurd Allern: Internasjonaliseringens heiakor

                                   Røttingen: Å heie på internasjonalisering

 

 

 

                       

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk, Internasjonalisering Av Sigurd Allern, professor emeritus ved Universitetet i Oslo
Publisert 30. aug. 2017 13:10 - Sist endra 30. aug. 2017 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere