Graver,Sandlie & Frich: Vi er ikke redde for å tenke nytt

Team Graver, Sandlie og Frich mener at også forskere og lektorer bør ansettes etter en bred konkurranse hvor de beste søker. Etter deres oppfatning står det i motsetning til det team Stølen & Mo mener, går det fram av dette leserinnlegget.

TENKE NYTT: Vi er ikke redde for å tenke nytt, og vi ser det som en viktig oppgave for oss å motivere og inspirere andre til å gjøre det, skriver rektorkandidat Hans Petter Graver (i midten), prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.

Foto: Ola Sæther

Stølen & Mo mener at det ikke må sås tvil om at åpen konkurranse er det bærende prinsippet ved ansettelser til førsteamanuensis- og professorstillinger ved Universitetet i Oslo. Så bra. Det mener vi også. Men i motsetning til dem mener vi at også forskere og lektorer bør ansettes etter en bred konkurranse hvor de beste søker. Slike stillinger vil jo være langt mer attraktive når de er faste enn når de er midlertidig og kortvarige. I dag er det slik at mange rekrutteres inn uten utlysning. Det er dessuten slik at mange av våre dyktige unge kvinner velger seg bort fra universitetet fordi det som tilbys dem er endeløse rekker av kortvarige engasjementer.

Vi vil arbeide for at ansatte i forskerstillinger og lektorstillinger får betingelser som gjør det mulig for dem å kvalifisere seg til professorat etter en konkurranse eller bedømmelse.

Stølen & Mo sier at vi vil gi mulighet for å krysse fra lektor- eller forskerløp til førsteamanuensisstillinger og professorater uten utlysninger og konkurranse. Dette kaller de til og med et «løfte» fra vår side. Hvor har de det fra? Ikke fra oss i alle fall. I vår plattform sier vi at vi vil arbeide for at ansatte i forskerstillinger og lektorstillinger får betingelser som gjør det mulig for dem å kvalifisere seg til professorat etter en konkurranse eller bedømmelse. Vi sier at dette forutsetter at ansatte i forskerstillinger gis mulighet til å undervise, at ansatte i lektorstillinger har tid til å forske og at fremragende undervisning meritterer for opprykk, se https://www.graver.info/agenda

Hvordan slike stillinger og karriereløp nærmere skal utarbeides vil vi komme frem til i samarbeid med universitetets enheter og arbeidstakerorganisasjoner. Uformell kryssing mellom forskjellige stillingskategorier er ikke et av de aktuelle alternativene. Vi vil tvert imot stå fast ved at det skal være tre likeverdige, men adskilte stillingskategorier. Man kan gjøre karriere som forsker, underviser eller i en kombinert stilling. De vil ha forskjellige tilsettingskrav og forskjellig grunnpreg. Det kan godt tenkes at de alle skal kunne gi grunnlag for opprykk i professorat etter en særlig bedømmelse. Kriteriene for dette må i så fall gjennomgås og fastsettes ut fra at det blir flere veier inn.

Samtidig er det vårt grunnsyn at å si opp ansatte er et nederlag for enhver arbeidsgiver.

Det er riktig at universitetet må gå til oppsigelser hvis økonomien gjør at vi må innskrenke. Dette gjelder uavhengig av finansieringsgrunnlaget. Samtidig er det vårt grunnsyn at å si opp ansatte er et nederlag for enhver arbeidsgiver. Vi vil arbeide for en situasjon hvor det er våre faglige prioriteringer som avgjør hva det er vi skal drive med. Det vil kunne innebære at vi må flytte ressurser fra et sted til et annet dersom ekstern finansiering av et prosjekt faller bort, hvis dette prosjektet anses viktigere enn andre ting som er finansiert over basis. Det betyr også at det må utvises tilbakeholdenhet med å ta inn kortvarige prosjekter bare på grunn av at det finnes finansiering, hvis prosjektet rent faglig sett ikke anses som viktig, i alle fall når dette forutsetter rekruttering av nye medarbeidere.

Dersom vi skal få til en behandling av folk ved universitetet som gir dem trygghet og mulighet til å utvikle seg må vi tenke nytt både om personalbehandling, stillingsstrukturer og oppdrag vi tar på oss. Vi er ikke redde for å tenke nytt, og vi ser det som en viktig oppgave for oss å motivere og inspirere andre til å gjøre det.

 

 

 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Rektorvalget 2017 Av prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich, rektorkandidat Hans Petter Graver
Publisert 3. mars 2017 10:50 - Sist endra 3. mars 2017 10:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere