Godt miljø og faglig kvalitet går hånd i hånd

Nils Chr. Stenseth svarer Mariel Aguilar-Støen om hvordan han definerer konkurranse og kvalitet.

HØY RISIKO:  Det sier seg selv at det ville utgjøre en høy risiko å tilby en stor andel av disse midlertidig ansatte fast tilsetting, skriver Nils Chr. Stenseth.

Foto: Ola Sæther

Mariel Aguilar-Støen uttrykker i Uniforum bekymring for diskusjonen rundt universitetets ansettelsespolitikk, og spør hvordan kan det å gi forskere tryggere arbeidsforhold (altså det å ansette i faste stillinger) lede til lavere kvalitet og konkurranseevne? Deretter viser hun til studier som viser at utrygghet øker stress og sykemeldinger hos akademikere.

Les også: Konkurranse og kvalitet, hva snakker dere om egentlig?

Her er vi ikke uenige; jeg er absolutt tilhenger (og pådriver) av å gi våre ansatte mest mulig optimale forhold og trygghet, gitt de rammene Tjenestemannsloven og UiO gir. I noen tilfeller, der det er finansielt og faglig tilrådelig, får vi til faste stillinger på ekstern finansiering. På det SFF-senteret jeg leder, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), har vi 10 vitenskapelige årsverk på basislønn og 53 på ekstern finansiering (i tillegg kommer 23 stipendiat-årsverk).

Disse jobber alle på meget suksessrike prosjekter – med regelmessig publisering i topp internasjonale tidsskrifter. Det sier seg selv at det ville utgjøre en høy risiko å tilby en stor andel av disse midlertidig ansatte fast tilsetting. Prosjekter (altså øremerket ekstern finansiering) kommer og går og er i veldig stor grad skaffet inn av våre midlertidige ansatte. De fortjener da selvfølgelig å kunne bli ansett på «sine» prosjekter.

Om prosjektet er stort nok, kan i tillegg en eller flere stillinger kunngjøres (ifølge UiOs regelverk er det ikke lov å tilsette uten kunngjøring for perioder utover ett år). Prosjekter og kandidater evalueres i hard konkurranse med andre. I korthet: de beste prosjekter innvilges og de beste kandidatene får jobbtilbud.

Det er i slike miljø det skapes kvalitet og man blir konkurransedyktig (med hensyn på publisering og å innhente inn eksterne bevilgninger etc.). Det er et slikt miljø jeg jobber hardt for å skape – et miljø som er godt synlige og konkurransedyktige utad på de best mulige arenaer. Et godt sosialt miljø tilrettelegges ved langsiktig strategisk tilrettelegging for utvikling av de unge forskerne.

Hos oss arrangerer vi årlig konferanse hvor de unge er i fokus (der de bl.a. lærer hvordan de kan bli best mulig synlige på de internasjonale forskerarenaer); videre arrangerer vi «De unges Dag» for ideutvikling og nettverksbygging, vi støtter deres forskningsideer både ved å støtte søknader og i noen tilfelle driftsstøtte (kun for de unge – her definert som de som ikke har fast stilling).

I tillegg setter vi av store summer for finansiell brobygging for de midlertidig ansatte i påvente av mer langsiktig prosjektstøtte. Instituttet jeg tilhører (Institutt for biovitenskap) har en lav terskel for å la forskere få sende inn søknader på selvvalgte emner (men kvaliteten må selvfølgelig være høy).

Således gir vi dem muligheter til å utvikle en karrierevei og å fordype seg i et fagfelt som de selv brenner for. Men vi kan ikke love dem et professorat ved UiO. Det vi ønsker er å tilrettelegge for å være et fremragende internasjonalt forskningsmiljø så våre ansatte skal være godt rustet til det neste skrittet i sin karriere, når den tid kommer – og mange har fått gode stillinger utenfor UiO, både i Norge og internasjonalt.

Mitt spørsmål til de to rektorkandidatene er hvordan de vil bidra til å videreutvikle miljøer av denne type. Miljøer som med ytterligere opp-backing fra universitetet kan bli enda sterkere, nettopp slik NTNU gjorde med Moser-gruppen. For husk: vi er gode, men vi kan bli enda mye bedre om forholdene legges godt til rette for denne type miljøer.

 

Emneord: Rektorvalget 2017, Arbeidsforhold Av Institutt for biovitenskap, Senterleder og professor Nils Chr. Stenseth, CEES
Publisert 10. mars 2017 00:51 - Sist endra 10. mars 2017 00:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere