Akademikerne i lynsjemobben

I det siste har flere etterlyst at flere universitetsansatte kommer på banen for å diskutere Sterris synspunkter i debatten. Herrene Grue og Horns utspill er av såpass lav faglig og etisk kvalitet at vi nå bør tenke oss om to ganger før vi ønsker oss mer av dette, skriver seniorforsker Tore Wig.

SKREKKEKSEMPLER: Grue, Horn og Egelands pinlige uttalelser bør stå som skrekkeksempler på mediehåndtering av universitetsansatte, mener Phd I statsvitenskap, Tore Wig.

Foto: UiO pressefoto

I  Uniforum 28.4. går Jan Grue (professor i spesialpedagogikk) og Morten Horn (forsker ved senter for medisinsk etikk), til skandaløse angrep på Aksel Braanen Sterri, stipendiat ved IFIKK (Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk).

Les også: - Det er viktig å diskutere substansen i det Braanen Sterri sier

 I heksejakten på Sterri er alt lov

I lys av lynsjemobbstemningen som har blitt pisket opp rundt Braanen Sterris utsagn om abort og Downs syndrom, i stor grad basert på vranglesning og motvilje mot argumentasjon, skulle man tro at profesjonelle akademikere ville bidra til å roe ned stemningen med analytiske og saklige perspektiver. Grue og Horn velger dessverre den motsatte tilnærmingsmåten, uten den minste pretensjon om å forholde seg til akademiske normer. I heksejakten på Sterri er alt lov.

Grues hovedpoeng er at vi må diskutere substansen i det Sterri sier, samtidig som han anklager Sterri for «uetterrettelighet». I et nesten komisk «hold my beer» øyeblikk, viser Grue så at han gir blaffen i både substans og etterrettelighet.

For det første hevder Grue at Sterris påstander om personer med Downs’ livskvalitet henger i løse lufta, uten begrunnelser. Dette er beviselig feil: Sterri begrunner disse påstandene, f.eks her og her. Videre hevder Grue at filosofen Peter Singer heller ikke begrunner hva han mener med begrepet «fullverdig liv» i sine diskusjoner om f.eks. Downs syndrom og abort. Dette er en såpass ignorant påstand at den bør gi selv den mest overfladiske leser av Singer, eller sekundærlitteraturen om Singer, hakeslepp. Singer har brukt brorparten av et akademisk liv på å diskutere hva han mener er et fullverdig liv, noe selv den mest uoppmerksomme ex.phil. student bør ha fått med seg. Enten er Grue såpass ignorant på områder utenfor sin egen disiplin at han ikke er dette bekjent, eller så er han slepphendt med vilje. I kampen mot Braanen Sterri er som kjent alt lov.

Morten Horn vil ikke være dårligere enn Grue. Som Sterri, og flere andre har presisert, finnes det to distinkte betydninger av begrepet «fullverdig liv» hvorav kun den ene har sterke implikasjoner for menneskerettighetsstatusen (eller verdien) av personer med Downs slik disse lever blant oss i dag. Dette diskuteres i større detalj av Espen Gamlund her. Braanen Sterri har flere steder klargjort at han mente «fullverdig liv» i den forstanden som kun handler om hvordan personer med Downs har det (la oss kalle det «i egennytteforstand»), og ikke om personer med Downs’ moralske status (la oss kalle det «i menneskerettighetsforstand»).

Er Horn en uærlig aktør, eller vet han ikke bedre?

Disse presiseringene, og diskusjonen rundt dem, har imidlertid aldri funnet sted i universet det impresjonistiske hylekoret som vil korsfeste Sterri, befinner seg i. Midt i dette finner vi eksemplaret Morten Horn. Han uttaler følgende: «Sterri har uttalt at det finnes liv som ikke er fullverdige. Er dette noe UiO ønsker å assosieres med?». Som skissert over kan Horn her tolke Sterris utsagn om «fullverdig» liv i menneskerettighetsforstand eller i egennytteforstand. Hvis han tolker dem i menneskerettighetsforstand overser han enten den betydelige spalteplassen Sterri har brukt på å presisere at han nettopp ikke mener dette – altså et klart brudd på akademisk etterrettelighet - eller så vrangleser han Sterri med vilje. Hvis han tolker Sterri i egennytteforstand må han mene at UIO ikke bør ønske å assosieres med utsagn om funksjonshemmedes livskvalitet og egennytte overhodet. Da må store deler av empirisk forskning på- , og teoretisk drøftning av, dette spørsmålet i fag som psykologi, filosofi og medisin legges ned. Er Horn en uærlig aktør, eller vet han ikke bedre?

Man forventer mer av ansatte i universitetssektoren

I det siste har flere etterlyst at flere universitetsansatte kommer på banen for å diskutere Sterris synspunkter i debatten. Herrene Grue og Horns utspill er av såpass lav faglig og etisk kvalitet at vi nå bør tenke oss om to ganger før vi ønsker oss mer av dette. De føyer seg inn i rekken av frådende angrep på Sterri, som utelukkende har opptrådt på en saklig og lyttende måte. Læringsdirektør ved HiOA, Lars Egelands påstander i samme sak, om eugenikk og rasehygiene, er enda grovere og (om mulig) enda dårligere begrunnet enn Grue og Horns fremstøt. At det er en elementær forskjell mellom abort og drap av personer, ser ut til å ha gått Egeland hus forbi. Man forventer mer av ansatte i universitetssektoren.

Grue, Horn og Egelands pinlige uttalelser bør stå som skrekkeksempler på mediehåndtering av universitetsansatte. Mens akademias bidrag til debatten bør være kjølig analyse og demping av de hissigste og ufornuftige impulsene i den offentlige samtalen, griper Grue, Horn og Egeland gledelig høygafflene og slutter seg til lynsjemobben, fullstendig blottet for den etterretteligheten de selv krever av Sterri. De bør skamme seg!

 

Av Tore Wig, Phd i statsvitenskap og seniorforsker
Publisert 1. mai 2017 11:40 - Sist endra 1. mai 2017 14:15

Seniorforsker Tore Wig hevder altså at Sterri - som argumenterer for at mennesker  med spesielle egenskaper eller  utseende bør utslettes fra jordens overflate fra begynnelsen av,  utsettes for "heksejakt, og at de som går imot Sterris fordomsfulle,  aggressive utfall mot personer med Downs syndrom, må "skamme seg".

Her tror jeg seniorforsker Wig har rotet seg inn i Dovregubbens hall og fått trollets risp i øyet slik at han ikke ser lenger enn sin egen lille  nesetipp. Løgn blir sannhet og  styggedommen blir skjønn.  Skamløsheten får  blueferdighetens stempel . Med andre ord: Fullstendig mørke

heist@webid.uio.no - 1. mai 2017 12:38

Tore Wig, det er vanskelig å forstå bruken av betegnelsen "lynsjemobb". Jeg har ikke koordinert mine ytringer med Jan Grue eller Lars Egeland. Egeland har jeg aldri hørt om før nå, Grue har jeg bare mailet med om andre saker. Vi tre som du nevner utgjør uansett bare en brøkdel av UiOs >3500 årsverk, det er ingen "lynsjemobb".

Mange har reagert sterkt på Aksel Braanen Sterris uttalelser til Minerva, hvor han bruker betegnelsen "fullverdige liv" som noe endel mennesker - eksempelvis de med Downs syndrom - aldri vil kunne oppnå, samme hvor mye samfunnet legger til rette for dem. Han omtaler også den byrden disse menneskene påfører familien og samfunnet - i en setting hvor han vil diskutere hvorvidt samfunnet bør legge til rette for at fostere med denne egenskapen skal kunne aborteres før fødselen.

Blant de sterkeste reaksjonene var de fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, statssekretær i kommunaldepartementet, Bjørnar Laabak (som antakelig ytret seg mer i egenskap av å være far til en voksen kvinne med Downs syndrom), og leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen. Sistnevnte reagerte så sterkt på vegne av sine medlemmer - de med utviklingshemming som følte seg truffet av Sterris uttalelser - at han anmeldte Sterri for "hatefull tale". Jeg har ingen formening om dét var berettiget eller ei, og jeg antar vel at anmeldelsen vil bli henlagt. Men vi har jo vedtatt å ha denne lovparagrafen, og da kan vi vel ikke klandre de utviklingshemmede og deres pårørende for at de ønsker å teste om den beskytter også dem?

Uansett tjener dette som eksempler på hvor opprørt mange har blitt av Sterris uttalelser. Rektor ved UiO har nå i 3 blogginnlegg understreket viktigheten av ytringsfriheten og den akademiske friheten. At vi må møte de vi er uenig med med motargumenter, ikke sensur. Så da er det jo et paradoks - når Grue, Egeland, jeg og andre prøver å imøtegå substansen i det Sterri sier - så blir vi like fullt beskyldt for å være lynsjemobb.

Hva skulle vi egentlig gjort, vi som er kritiske til Sterris uttalelser? Trukket lodd om hvem som skulle ytre seg? Kritisert litt spakere? Latt det hele passere som salongprat?

Morten Andreas Horn - 1. mai 2017 21:15

Hei Morten Horn. Her er et forslag til hvordan du kunne ha gått frem: a) du kunne ha lest hva Sterri faktisk har skrevet, også hvor han forsøker å utdype hva han mener når han har sagt "fullverdig liv", b) forsøk så å fremstille Sterris argumenter på en best mulig måte. før du c) presiserer hvor du er uenig og hvorfor. Det hadde vært noe.

Tore Wig - 2. mai 2017 09:59

Tore Wig, jeg har brukt mye tid på å lese og prøve å forstå hva Sterri har ment. Skulle jeg ha fått tid til å lese alt, måtte jeg vel hatt mott eget stipend ved IFIKK. Men andre enn meg har lest, vi er flere som tolker det likt. At du tolker det annerledes  er greit. Men det at vi er uenige trenger ikke bety at jeg har gjort for dårlig jobb. 

Jeg har ellers skrevet mye om hva jeg kritiserer ved Sterris ytringer. Har du lest hva jeg har skrevet,  og har du forstått det? Det eneste jeg vet om din lesning av meg er at du anser meg som del av "lynsjemobb". Med henvisning til ca to setninger i et intervju med Uniforum. Så langt har jeg tatt Sterri mer på alvor enn du har gjort med meg. 

Morten Andreas Horn - 2. mai 2017 13:22

Tore Wig - deres inndeling av menneskeverdet i "menneskerettighetsforstand" kontra "egennytteforstand"  som moralsk status kontra hvordan de har det, gjør ikke holdningene eller forutinntattheten til Sterri noe vakrere. Det som kanskje er Sterris tolkning av eudaimonia, eller "human flourishing" (eller objektiv livskvalitet, som Morten Magelssen kalte det), er og blir intet annet enn Sterris tanker om hvordan livet med Downs syndrom må være - og er totalt uinteressant. Man skal være ytterst forsiktig med å mene noe om andres livskvalitet basert på deres genetiske utrustning, og iallfall dersom man tenker å bruke det mot dem. Og kanskje enda viktigere ettersom Sterri hevder at hans syn på livet med Downs syndrom er sannheten - vi har forskning som viser noe annet.

 

 

 

 

sirifberg@webid.uio.no - 3. mai 2017 07:23

Om temaet ikke var så alvorlig, ville det være vanskelig ikke å tro at Tore Wigs to siste setninger er formulert for å oppnå komisk effekt: "Mens akademias bidrag til debatten bør være kjølig analyse og demping av de hissigste og ufornuftige impulsene i den offentlige samtalen, griper Grue, Horn og Egeland gledelig høygafflene og slutter seg til lynsjemobben, fullstendig blottet for den etterretteligheten de selv krever av Sterri. De bør skamme seg!"

"Høygafler", "lynsjemobb", "fullstendig blottet for etterrettelighet" og "skam"? Og dette skal være et eksempel på akademisk "kjølig analyse" og demping av ufornuftige impulser? Tore Wig burde, som mange andre, prøve å lytte til sine meningsmotstandere, når lyden av singlende glass har lagt seg.

vebjorh@uio.no - 4. mai 2017 18:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere