Vet vi nok om hvordan minoritetsstudenter har det på UiO?

Det er på tide at samtlige fakulteter ser på mangfoldsarbeid som en del av likestilling, skriver Kristina Munoz Ledo Klakegg, Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet og Live Skow Hofgaard, leder for Psykologistudenter Uten Grenser.

VIL VITE MER: Kristina Munoz Ledo Klakegg, Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet vil vite mer om hvordan minoritetsstudenter har det på UiO.

Foto: Studentparlamentet, UiO

Sist uke hørte vi den flotte nyheten om hvordan likestillings- og mangfoldutvalget ved Det juridiske fakultet har kartlagt situasjonen til jusstudenter med minoritetsbakgrunn.

Som en følge av kartleggingen foreslås det tiltak som mentorordninger for minoritetstudenter og ansettelse av flere vitenskapelige ansatte med minoritetsbakgrunn.

Dessverre er det kun Det juridiske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO som jobber målrettet med mangfold som en del av likestillingsarbeidet. Vi trenger kartlegginger som denne på alle fakultetene ved UiO som kan lede til tiltak der det er hensiktsmessig. Å jobbe med mangfold er et ledelsesansvar. Det er på tide at samtlige fakulteter ser på mangfoldsarbeid som en del av likestilling.

UiO ønsker å være et åpent og inkluderende universitet. Har vi egentlig kunnskap om hvordan minoritetsstudenter opplever studiehverdagen sin, slik at vi kan oppdage eventuelle særegne utfordringer på de ulike fakultetene? Studenter med minoritetsbakgrunn har en verdifull kompetanse, både med tanke på språk og kulturforståelse. Det er viktig å sørge for at minoritetsstudentene som er her føler seg inkludert.

VIL VITE MER: Live Skow Hofgaard, leder i Psykologistudenter Uten Grenser Oslo, vil vite mer om hvordan minoritetsstudenter har det ved UiO. (Foto:Privat)

Samtidig bør det gjøres attraktivt for flere studenter med minoritetsbakgrunn å studere på UiO. Utdanning er en viktig del av integrering. Tilhørighet og samhold på universitetet en viktig faktor for psykisk helse. En mer mangfoldig studentmasse kan dessuten bidra til økt kulturell forståelse og toleranse, noe som er sentralt i dagens multikulturelle samfunn.

Målet er et inkluderende læringsmiljø der alle føler seg sett, hørt og respektert. Rapporten “Det er ikke lett å være utlending i akademia” som ble publisert i våres konkluderer med at ansatte i høyere utdanning med utenlandsk bakgrunn opplever fordommer mot praksiser i andre land og ekskludering på grunn av universitetenes konformitetskultur. Ironisk nok, rapporteres dette på universiteter som i teorien skal bidra til å hindre fordommer og bringe samfunnet framover med forskningsbasert kunnskap. Har vi foretatt studier som kartlegger lignende spørsmål blant studenter med utenlandsk bakgrunn?

Vi etterlyser arbeid rundt mangfold på universitetet, blant annet med kartlegging av hvordan hverdagen er for studenter med minoritetsbakgrunn og med fokus på mulige tiltak for å gjøre det bedre og mer attraktivt for alle å studere på UiO.

 

 

 

Emneord: Internasjonalisering, Minoriteter i akademia, Studentforhold Av Internasjonalt ansvarlig Studentparlamentet ved UiO og Live Skow Hofgaard, Kristina Muñoz Ledo Klakegg, leder i Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
Publisert 20. okt. 2016 11:28 - Sist endra 20. okt. 2016 16:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere