– Vi trenger et bedre pedagogisk opplæringstilbud

Skal vi heve studiekvaliteten ved UiO, må vi opprette et bedre pedagogisk tilbud for stipendiater og postdoktorer, skriver Sofie Høgestøl, nyvalgt leder for doktorgradsstudentene på UiO.

Foto: UiO

Et nytt akademisk år er i full gang, og det er ikke bare studenter som er nervøse i møte med en ny studiehverdag. Starten på et nytt semester betyr også at ferske stipendiater og postdoktorer skal tre inn i forelesningssaler, seminargrupper og veilederroller. For noen av dem er det aller første gang de skal undervise.

UiODoc har lenge vært pådrivere for at UiO i begynnelsen av hvert semester skal tilby relativt korte og kompakte undervisningskurs rettet mot midlertidige, vitenskapelige ansatte, slik at de kan fylle den rollen med trygghet og kompetanse.

Undervisningserfaring er viktig kompetanse for forskere tidlig i karriereløpet – slik erfaring er som oftest helt nødvendig for å få fast stilling senere i livet. Muligheten til å undervise i løpet av stipendiat- og postdoktorstillingen gjør derfor UiO til en attraktiv arbeidsplass for yngre forskere. Samtidig ser vi at de færreste enheter gir tilstrekkelig oppfølging til sine ferskeste undervisere.

Faktum er at et stort antall stipendiater og postdoktorer ved UiO går inn i undervisningssituasjoner uten å ha fått noen form for opplæring.

Midlertidige, vitenskapelige ansatte kan selvfølgelig forsøke å søke seg plass på kurset i pedagogisk basiskompetanse, men dette kurset har et begrenset antall plasser og er ofte fullbooket.

Pedagogisk basiskompetanse er etter alt å dømme et glimrende opplæringstilbud i pedagogikk, men det er også tidskrevende og kan ta flere semestre å gjennomføre. Det betyr at nye midlertidige, vitenskapelige ansatte gjerne ikke har mulighet til å ta kurset før de skal ha sine første undervisningstimer.

Det er også en stor overgang å gå fra nylig å være ferdig med sin egen mastergrad, til plutselig å skulle undervise andre mastergradsstudenter. Likedan har jeg hørt fra flere postdoktorer som synes det er utfordrende å tre inn i en veilederrolle overfor stipendiater, uten å få opplæring i det å veilede, rett etter at de selv er ferdig avhandlingen. Dette kan være spesielt utfordrende for internasjonale stipendiater og postdoktorer, som ikke har studert i Norge fra før, og da heller ikke er kjent med våre undervisningsopplegg.

Det er da kanskje ikke så rart at enhet for universitetspedagogikk opplever en stor etterspørsel fra midlertidige, vitenskapelige ansatte etter et kurs i pedagogikk. Når det er stor pågang, prioriterer enheten å gi plasser til gjennomføringsstipendiater, som er så godt som ferdige med undervisningen sin. Det betyr at ferske stipendiater og postdoktorer blir nedprioritert i kampen om å få plass på fellesdelen til pedagogisk basiskompetanse.

UiODoc mener at nyansatte, unge forskere trenger et eget pedagogisk innføringskurs, som de har muligheten til å ta før de begynner å undervise. Gjennom disse kursene kan nye, vitenskapelige ansatte med undervisningsplikt få innføring i hvordan de skal forberede og gjennomføre sin første forelesning, lede en seminargruppe eller veilede.

Noen av fakultetene har allerede innført noe som ligner på et slikt tilbud. MatNat tilbyr for eksempel kurs til nye seminarledere. Det må være mulig å utvide disse tilbudene, slik at alle nyansatte har muligheten til å få pedagogisk opplæring før de trer inn i en forelesningssal.

UiO har utpekt 2016 som arbeids- og læringsmiljøåret, og studiekvalitet vil bli viet ytterligere oppmerksomhet når regjerningen kommer med sin stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning på nyåret. Et løft i det pedagogiske tilbudet for midlertidige, vitenskapelige ansatte vil oppfylle alle de tre strategiske målene ved å (i) forbedre arbeidsmiljøet til denne ansattgruppen gjennom å gi dem bedre oppfølging i en av sine kjerneoppgaver, (ii) styrke læringsmiljøet til studentene, ved at de får unge forskere som er bedre rustet til å gjennomføre sine undervisningsoppgaver, og dermed også (iii) løfte studiekvaliteten ved UiO.

UiODoc håper at ledelsen vil ta tak i denne utfordringen og opprette et slikt pedagogisk tilbud allerede i 2017.

Emneord: læringsmiljø, pedagogikk, Stipendiat Av Sofie Høgestøl, leder i UiODoc, interesseorganisasjonen for stipendiater ved UiO
Publisert 31. aug. 2016 12:36 - Sist endra 31. aug. 2016 12:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere