Uredelig av Apollon

Magasinet (Apollon, red. merknad)  har viet sin nyeste utgave til NHMs 200-årsjubileum, med mange gode artikler. Men utgaven blir dessverre stygt skjemmet av redaktørens leder, som er preget av feilaktige påstander.

SKUFFELSE OG FORBAUSELSE: Derfor er det med skuffelse og ikke liten forbauselse vi leser lederen i siste utgave av UiOs forskningsmagasin Apollon, skriver museumsdirektør Arne Bjørlykke ved Naturhistorisk museum.

Foto: Ola Sæther

Brøggers hus (Geologisk museum) er den første av de gamle museumsbygningene ved Naturhistorisk museum (NHM) som skal gjennom en sårt påkrevd rehabilitering. I den forbindelse skal også de faste publikumsutstillingene fornyes.

På grunn av bygningens høye kulturhistoriske verdi har planleggingen vært en mangeårig prosess, som har involvert Eiendomsavdelingen, Riksantikvaren og eksterne arkitekter.

Prosessen har vært grundig og åpen, og forprosjekteringen er nå ferdig. Vi håper å komme i gang med arbeidene i 2015. Derfor er det med skuffelse og ikke liten forbauselse vi leser lederen i siste utgave av UiOs forskningsmagasin Apollon.

Magasinet har viet sin nyeste utgave til NHMs 200-årsjubileum, med mange gode artikler. Men utgaven blir dessverre stygt skjemmet av redaktørens leder, som er preget av feilaktige påstander.

Trine Nickelsen sier hun sitter igjen med flere ubesvarte spørsmål. Det kan så være, men grunnen til at de er ubesvarte er at hun ikke har stilt dem til oss. Så enkelt er det, men leseren gis et inntrykk av at Apollon faktisk har stilt spørsmålene uten å få svar. Det er en uredelig framstilling.

Hovedbudskapet hennes er at det har foregått en prosess i det skjulte for å rasere interiøret i Brøggers hus. Verken hemmeligholdet eller de irreversible inngrepene har funnet sted, og dette vet Nickelsen godt.

I 2012 hadde for eksempel Dagens Næringsliv et fem siders magasinoppslag der Nickelsens informanter førte til torgs det samme tankegodset som igjen framføres i Apollon. At «en så viktig sak ikke [har] blitt løftet ut i offentligheten», er altså oppspinn. NHM har også i mange år snakket om behovet for rehabilitering av den gamle bygningsmassen, og at det er behov for nye utstillinger.

At ikke Riksantikvarens betingete dispensasjon fra fredningsplanen er dokumentert, er også usant. Nickelsen har underveis i arbeidet med denne utgaven fått opplyst fra flere av museets ansatte at Riksantikvaren har godkjent planene, men det er ikke før i denne lederen at hun etterlyser dokumentasjon. Hvorfor gjorde hun ikke det underveis? Hvorfor undersøkte hun ikke hva som finnes i UiOs arkiv, eller i Riksarkivarens?

Nickelsen påpeker at Landsverneplanen gjelder, men unnlater å ta med at Riksantikvaren har anledning til å gi dispensasjon fra denne. Den nevnte betingelsen for Riksantikvarens dispensasjon er at demontering skjer på en måte som gjør at tilbakeføring skal skje.

«RA understreker at montrene vil være å betrakte som del av det fredede interiøret selv om de demonteres og lagres», heter det. Å framstille det som at avgjørelsen er irreversibel er altså direkte feil.

Videre heter det «RA vil ikke stille særskilte krav ifht. tidsperiode for tilbakeføring. En evt. tilbakeføring vil ihht. NHM forøvrig tidligst kunne skje om 15- 20 år, og etter at et nytt ”samlingsbygg” mellom Brøggers og Collets Hus står ferdig.»

Gjennom slurvete journalistisk kildearbeid har Nickelsen latt seg bruke av kilder som mener seg bedre skikket til å gjøre Riksantikvarens jobb enn Riksantikvaren, og bedre skikket til å drive et naturhistorisk museum enn de ansatte ved NHM.

Har virkelig ikke dette skurret for Nickelsen? Har den kildekritiske sansen hennes vært så bedøvet at hun ikke har undersøkt påstandene deres nærmere? Hvor er den journalistiske etikken hennes når hun framstiller det som at Apollon ikke har fått svar på spørsmålene, når årsaken er at de aldri har blitt stilt?

I perioden 2006-10 ble Apollon flere ganger prisbelønt for forskningsjournalistikken sin. Det har gitt magasinet et godt omdømme og gjort det troverdig. Nå synes magasinet villig til å risikere dette omdømmet gjennom slett journalistisk håndverk i en byggesak.

Les også:

*
Trine Nickelsens tilsvar: Mangelfull åpenhet 
* Intervju med Arne Bjørlykke: Museumsdirektør raser over Apollon-dekning

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Naturhistorisk museum Av museumsdirektør Arne Bjørlykke ved Naturhistorisk museum
Publisert 29. apr. 2014 10:15 - Sist endret 21. mai 2014 12:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere