Mangelfull åpenhet

Den aggressive tonen Arne Bjørlykke har i sitt innlegg til meg: «Uredelig av Apollon», er det liten grunn til.

SLÅR TILBAKE: Apollon-redaktør Trine Nickelsen slår tilbake mot kritikken frå museumsdirektør Arne Bjørlykke ved Naturhistorisk museum, UiO.

Foto: UiO

Selvsagt er det mulig å gjøre dette til en personstrid. Men dette gjelder verken min – eller Bjørlykkes person. Det er selve saken som er viktig. Den går langt ut over Bjørlykkes kontor, Naturhistorisk museum, ja, sågar utenfor universitetet selv. Saken har etter Apollons mening fått for liten oppmerksomhet. Den dreier seg om vår egen, og framtidige generasjoners, kulturarv.

Bjørlykke skriver at prosessen har vært grundig og åpen. Da er det er jo litt underlig at museet, som ellers er svært dyktige til å formidle, ikke har holdt allmennheten oppdatert, for eksempel på sine egne nettsider, om prosessen rundt fornyingen av utstillingene – før inntil nylig, når planene for de nye og spektakulære utstillingene ligger klare. At det først kommer nå, kan lett tolkes dithen at museet ikke har ønsket noen debatt hva dette innebærer av antikvariske kostnader.

Litt underlig er det også at da det ble kjent på museet at Apollon ville skrive om interiørene som skal fjernes fra bygningen, fikk jeg en telefon fra en i staben rundt Bjørlykke med klar beskjed om at dette ikke er ikke noe å skrive om, at saken er avgjort, og at direktøren ikke vil uttale seg til Apollon om dette.

Bjørlykke viser til en artikkel som stod i Dagens Næringliv for to års siden. Det var på et tidspunkt hvor Riksantikvaren fremdeles vurderte saken uten å ha tatt et standpunkt. Premisset i den da nylig utarbeidede Landsverneplanen for kunnskapssektoren, laget av Statsbygg på vegne av Kunnskapsdepartementet, var fredning basert på interiørene slik de fremdeles står. Formålet var å sikre Brøggers hus som helhetlig anlegg. Det var en annen situasjon.

Bjørlykke skriver videre at NHM i mange år har snakket om behovet for rehabilitering av selve bygningen og utstillingene. Det er helt riktig. Men at nye utstillinger samtidig skulle innebære å utradere en historisk arv, kan det ikke være mange som har skjønt. Apollon har selv erfart at svært få, på universitetet, for ikke å snakke om utenfor universitetet, har vært klar over konsekvensen. Åpenheten som Bjørlykke viser til, har i beste fall vært mangelfull.

Budskapet i lederen min er ikke at «de irreversible inngrepene har funnet sted», slik Bjørlykke skriver, men at de kommer, dersom planene gjennomføres. Montrene er bygget fast på stedet de står og mange av dem er så svære at de deles for at de skal være mulig å få ut av huset. Og det vil selvsagt koste svært mye å sette montrene tilbake slik de stod når volumet er så stort som tilfellet er i Brøggers hus. Det er heller ikke satt noe ufravikelig eller tidfestet krav om tilbakeføring.

Bjørlykke sier at NHM har fått dispensasjon fra fredningsplanen og at dette er dokumentert. Da Apollon rettet spørsmålet til den hos Riksantikvaren som har ledet direktoratets arbeid i Brøggers hus, fikk vi vite at interiøret er fredet. Vedkommende brukte overfor oss ikke begrepet dispensasjon fra fredningen. Her er det noe som skurrer i forståelsen av hva dette dreier seg om.

I Apollon har vi latt ulike synspunkter i saken komme fram, balansert. Lederen i Apollon uttrykker et standpunkt. Jeg har selvsagt ikke latt meg bruke av kilder i denne saken, slik Bjørlykke så nedlatende påstår.

Les også Uniforum-artiklene: Museumsdirektør raser over Apollon-dekning

                                               Universitetshistoriske verdier kan gå tapt

og Apollon-artiklene: Brøggers arv er truet:Originalinteriør skal ut av Geologisk museum

                                 Helt nye utstillinger: Brøggers hus fylles av liv

 

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Naturhistorisk museum Av ansvarlig redaktør for Apollon; Trine Nickelsen
Publisert 30. apr. 2014 09:46 - Sist endret 30. apr. 2014 11:31

Hei!

Dette er utanomprat som ikkje berører det sentrale i kritikken vår mot Apollon: at "vi [sitter] igjen med spørsmål vi ikke har fått var på." gjev inntrykk av at NHM (og Riksantikvaren) har unnlatt å svara på spørsmål som har blitt stilt, men det har dei altså ikkje blitt. Dermed ender du opp med å bruka uttrykk som "litt underlig", "kan lett tolkes som", og flisespikkeri som å visa til at vi har brukt uttrykket dispensasjon, men det har ikkje Riksantikvaren.

Du skriv at det ikkje er mange som har skjønt at inngrepa inneber å utradera ei historisk arv, og det er bra at ikkje mange har gjort det. For det er jo ikkje sant, og det er heller ikkje påstanden din om at inngrepet er irreversibelt.

Det er riktig at vi gav beskjed om at vi ikkje ville delta i ein slik konfronterande artikkel som Apollon la opp til, og at vi ikkje syntest dette var noko aktuell vinkling lenger. MEN vi var òg nøye på å understreka at Apollon sjølvsagt står fritt til å gjera sine redaksjonelle val.

Det er ikkje omtalen av demonteringa av monterane som opprører oss. Det er at saksinnhaldet vert feil framstilt, og at vi vert skulda for hemmeleghald.

Torstein Helleve Kommunikasjonsleiar NHM

Torstein Helleve - 30. apr. 2014 00:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere