Uniforum må opprettholdes som papiravis

Uniforum få tildelt tilstrekkelige rammer for å kunne fortsette som en avis for alle ansatte – både på nett og i papirversjon.

Styret i Forskerforbundet ved UiO ser med stor bekymring på vedtaket om å legge ned papirversjonen av Uniforum. UiO trenger en levende internavis! Dette er noe mer enn en nettside. En levende internavis er en avis du har med deg på pauserommet, på trikken hjem, en avis som skaper debatt kolleger imellom – debatt både i de skrevne spalter og der vi møtes. Uniforum spiller således en viktig rolle i universitetsdemokratiet. Et universitet som er opptatt av det skrevne ord kan ikke samtidig se på at vår eneste avis for alle ansatte fjernes med et digitalt pennestrøk. Det er dessuten ikke alle ansatte ved UiO som har tilgang til pc og nettaviser. Skal de nå utelukkes fra UiOs eget organ?

Vi ser at styret i Uniforum, gitt den økonomiske situasjonen, ikke har noen annen mulighet enn å legge ned papirversjonen. Vi anmoder derfor UiO sentralt om å ta ansvar.

Da Uniforum ble fristilt, uttalte Forskerforbundet følgende: ”Forskerforbundet er ikke imot fristilling, men mener forutsetningene redaktøren stiller, om ressurstildeling og oppretting av ny journaliststilling, må innfris.” Dette har ennå ikke skjedd, og en de facto budsjettreduksjon har derfor funnet sted. Uniforum få tildelt tilstrekkelige rammer for å kunne fortsette som en avis for alle ansatte – både på nett og i papirversjon.

Det er ikke slik at nettaviser tar over for papiraviser i resten av samfunnet – de lever side om side. Vi slutter oss derfor gjerne til styreleder Nils Butenschøns uttalelse i Uniforum: ”Vi lever alle et liv på nettet, javel, og Uniforum skal leve videre der, men samtalen blir flyktigere, vi mister hverandre mer av syne.” 

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold, Uniforum nett no, Universitetshistorie Av styret i Forskerforbundet ved UiO
Publisert 11. mai 2011 14:17 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere