Lojalitet

Dersom lederne skal greie å imøtegå alle enkeltsituasjonene, må de også være fleksible og veilede på tilbørlig vis.   

Synkroniseringen mellom ”situasjonene” som inntreffer ved UIO, viser at de kommuniserer gjennom tida, og på tvers av nivåene ved universitetet. Ledelsen blir involvert, men løsningene de kommer fram til, er ikke alltid de rette. Ofte får de uventede konsekvenser.  Når konfliktene defineres som ”personalsak”, enten av rektoratet eller av ”flertallet”, undergraves autoriteten og åpner for en kretsing omkring personen, hvilket fører situasjonen til et helt nytt nivå. ”Problemet” forsvinner likevel ikke.

Begrepet ”personalsak” er ikke verdinøytralt. Eva Grinde har følgende presisering av begrepet i Dagens Næringsliv: ”Når noen setter «personalsak»-stempel på en konflikt, og deretter ansvarsfullt viser til taushetsplikten, er det samtidig blitt plantet noen udefinerte hentydninger om at motparten er umulig å samarbeide med eller ikke helt tilregnelig, eventuelt begge deler.” (DN 4.4.) Den urovekkende hentydningen overfor personen vernes paradoksalt nok av taushetsplikten. Det kan medføre offentlig ringeakt for personen slik at taushetsplikten virker mot sin hensikt.

Når ledelsen blir konfrontert med en situasjon som setter nivåene til side, er det mulig å rette oppmerksomhet mot menneskets særegne stilling. I stedet for å lage etiske merkelapper ved fakultetene, kan man anstrenge seg for å kjenne menneskets særegenhet som nettopp innbefatter et originalt aspekt. Et magnifikat. Dette ser vi ikke minst utfolde seg i forskerens mangfoldige og sammensatte virksomhet. Mange av forskerne er helt marginaliserte i forhold til programmene og kalenderne, og dette understreker nettopp originaliteten. Dersom lederne skal greie å imøtegå alle enkeltsituasjonene, må de også være fleksible og veilede på tilbørlig vis.   

Av Heidi Stakset
Publisert 13. mai 2011 10:33 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere