Ingen ny viserektor for studier

Den første november sluttet Doris Jorde som viserektor og gikk over i stillingen som leder for Naturfagsenteret. Doris har vært en flott ressurs i rektoratet og vi kommer til å savne henne.

HAR SLUTTET: Viserektor Doris Jorde begynte i dag som ny leder for Naturfagssenteret. Hennes oppgaver som viserektor blir overtatt av de andre i rektoratet.

HAR SLUTTET: Viserektor Doris Jorde begynte i dag som ny leder for Naturfagssenteret. Hennes oppgaver som viserektor blir overtatt av de andre i rektoratet.

Foto: Ståle Skogstad

Samtidig  vil vi gratulere Naturfagsenteret med en meget dyktig og entusiastisk ny leder – vi ønsker henne lykke til. Mange har spurt oss hva som skjer nå  - om det kommer en ny viserektor inn som erstatning for Doris? Det gjør det ikke. Det er drøyt halvannet år igjen av dette rektoratets periode og vi kommer til å fortsette ut perioden med tre i rektoratet.

Vi begynner å nærme oss slutten på et fantastisk jubileumsår. Det at jubileumsåret nærmer seg slutten gjør at vi  arbeidsmessig kommer mer i normalmodus, og dette gjør det litt enklere å fordele Doris sine oppgaver mellom oss. Prorektor Inga Bostad kommer til å ta over ledelsen av studiekomiteen etter Doris Jorde. Inga vil lede både studiekomiteen, forskningskomiteen og koordineringsgruppen for likestilling.

Viserektor Ragnhild Hennum er Inga sin vara i disse komiteene i tillegg til at hun sitter i læringsmiljøutvalget og  arbeidsmiljøutvalget, og følger opp arbeidet med internt handlingsrom. Rektor er styreleder, og har det overordnede ansvaret. I sin jobb som viserektor hadde Doris Jorde mange internasjonale oppdrag, både i form av reiser til utdanningsinstitusjoner i andre land, og som vert for besøkende fra utlandet. Dette arbeidet vil vi fordele mellom oss tre i rektoratet. I tillegg har dekanene lovet å tre støttende til på slike representasjonsreiser og oppdrag. Sammen skal vi være UiO sitt ansikt på den internasjonale arenaen.

Emneord: Universitetspolitikk Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum
Publisert 1. nov. 2011 16:01 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere