Illojal omtale av Kjell Stahls avgang

Ledelsen ved Universitetet i Oslo beklager sterkt at tidligere ansatte og kollegiemedlemmer har brutt den avtalte konfidensialiteten i Stahl-saken.

I intervjuer og leserinnlegg i Uniforum (05.11.2010, 09.12.2010 og 20.01.2011) har tidligere kollegiemedlemmer og tidligere ansatte uttalt seg om innholdet av den avtalen som ble inngått mellom Universitetet i Oslo og Kjell Stahl i august 1990 i forbindelse med at Stahl frivillig fratrådte stillingen som universitetsdirektør.

Ledelsen ved Universitetet i Oslo finner det sterkt beklagelig at de nevnte personer har valgt å omtale innholdet i avtalen fra 1990 i Uniforum, som er internavisen til Universitetet i Oslo. Vi vil her ikke gå inn på verken bakgrunnen for Stahls avgang eller det konkrete innholdet i avtalen som ble inngått. Vi vil imidlertid trekke frem en passus fra avtalen som omhandler konfidensialitet: ”Universitetet og Kollegiets medlemmer skal behandle forholdet rundt Kjell Stahls fratreden og denne avtale som en konfidensiell personalsak.” På det tidspunkt avtalen ble inngått, var tre av de som har uttalt seg, medlemmer av Det akademiske kollegium, og dermed bundet av avtalens avsnitt om konfidensialitet. En var ansatt i en lederstilling ved Universitetet i Oslo og var også bundet av denne passusen. Ledelsen ved Universitetet i Oslo beklager sterkt at tidligere ansatte og kollegiemedlemmer har brutt den avtalte konfidensialiteten i denne saken.

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk Av rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Publisert 11. mai 2011 14:06 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere